GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Header Sut i gael hyd inni

Sut i gael hyd inni

Mae prif gampws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ei leoli ar gyrfion Canol Tref Wrecsame.  Ein cyfeiriad a'n côd post yw:

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW

Teithio ar y heol

O'r M56, gadael y draffordd ar Gyffordd 15 lle mae'n ymuno â'r M53 i Gaer/Wrecsam [Chester/Wrexham].

O'r M53, ewch ar hyd yr A55 gan gymryd yr allanfa â'r arwyddbost A483 i Wrecsam.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi'i lleoli ychydig llathrenni o Gyffordd 5 yr A483 sydd â'r arwyddbost Wrecsam/yr Wyddgrug. 

Dilynwch yr arwyddion am Ganol Tref Wrecsam a byddwch chi'n gweld y Brifysgol ar eich chwith. 

Dylai defnyddwyr Satnav ddefnyddio brif gôd post y Brifysgol.

Edrych ar Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ar Google Maps

Teithio ar y trên

Mae'n hawdd dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ar drafnidiaeth gyhoeddus - y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw:

  • Wrecsam Gyffredinol: Ar bwys y Brifysgol - taith o ychydig funudau ar droed i'r brif gampws
  • Wrecsam Ganolog: Taith o 10 munud ar droed o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam 
  • Caer: 20 munud i ffwrdd mewn car/tacsi

Teithio ar y bws

Mae gwasanaethau bws lleol yn rhedeg i'r brif derfynfa fysiau yng Nghanol y Dref - sy'n daith o 10 munud ar droed o  Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Mae bysiau National Express a gwasanaethau pellter hir eraill hefyd yn stopio yma.

Teithio o feysydd awyr

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ond yn daith 45 munud mewn car/tacsi o feysydd awyr Manceinion Ryngwladol a Liverpool John Lennon.

Llywio'r Campws

Prifysgol Glyndwr Wrecsam map y campws

Noder, os ydych chi'n ymweld ar ddiwrnod agored bydd arwyddion a Llysgenhadon Prifysol i'ch helpu i gael hyd i'r lleoedd iawn. Cofestrwch am ein diwrnod agored nesaf yma

Top