Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cais am brosbectws y Brifysgol

Prosbectws Prifysgol Glyndwr Wrecsam


Prosbectws Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam

Diolch am eich diddordeb ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Llenwch y ffurflen fer hon ar y dde i naill ai derbyn copi caled o'n prosbectws drwy'r post neu ei lawlwytho ar-lein.


Mae ein prosbectws ar gael yn y ffurfiau canlynol:

  • Dogfen ar-lein
  • Yn ddigidol i'w lawrlwytho
  • Copi caled
Top