GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Derbyniadau

Derbyniadau ac Ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybodaeth am ein cyrsiau a'ch cefnogi drwy'r broses gwneud cais i'r brifysgol. Os nad yw eich ymholiad yn ymwneud â chwrs, gallwch gysylltu â'n tîm ymholiadau cyffredinol.

Cadw mewn cyswllt

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Sgwrs: Sgwrs fyw yma

Os gwelwch yn dda cofiwch gysylltu â'n tîm ymholiadau cyffredinol os nad yw eich ymholiad yn ymwneud â chwrs.


Mae'r tîm derbyn yn gallu'ch helpu chi gydag unrhyw un o'r canlynol:

Cyrsiau prifysgol

Bydd y tîm yn gallu ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych am un o'n cyrsiau Israddedig neu'n cyrsiau Ôl-raddedig neu'n gallu'ch rhoi mewn cysylltiad â darlithydd am ragor o wybodaeth.


Gofynion mynediad

Heb fod yn siwr a oes gennych y cymwysterau iawn i astudio yn y Brifysgol?  Bydd y tîm yn gallu rhoi gwybod ichi beth sydd ei angen - yn ogystal ag unrhyw gofynion ychwanegol megis gwiriad GDG. Os nad oes gennych y cymwysterau iawn ar gyfer eich dewis cwrs, gallant eich cyfeirio at gyrsiau mynediad posibl.


Y broses gwneud cais

Oes oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais i'r Brifysgol ac yn dymuno cael cyngor, ffoniwch y tîm. Gallant gynnig arweiniad ichi am UCAS a'ch datganiad personol.  Byddwch hefyd yn clywed gan y tîm derbyn os cewch chi gynnig lle neu angen trefnu cyfweliad.


Clirio

Os nad oeddech chi wedi cael y graddau roeddech chi ei eisiau neu os byddwch yn gwneud cais hwyr i'r Brifygsol mae ein tîm clirio arbenigol wrth law i'ch helpu.  O ganol mis Gorffennaf i ganol mis Medi mae'r tîm ar gael i dderbyn eich galwad i roi gwybod i chi pa gyrsiau sydd yn dal ar gael ar gyfer cael eich derbyn iddynt.


Gwasanaethau Ychwanegol

Llety, cyllid, cymorth i fyfyrwyr...mae'n sicr y bydd gennych gwestiynau cyn i chi ddechrau yn y Brifysgol. Cewch hyd i'r cysylltiadau perthnasol ar ein gwefan neu gallwn roi gwybod ichi am y lle iawn.


Cael prosbectws

Gallwch lawrlwytho copïau digidol o'n prosbectws diweddaraf o'n gwefan neu fel arall gallwch anfon un atoch drwy'r post.


Diwrnodau agored

Rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau agored a diwrnodau pwnc cwrs-benodol drwy'r flwyddyn.  Bydd aelodau o'r staff academaidd a'r staff cefnogi wrth law i siarad â chi'n fanwl am eich cwrs, gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, cymorth ariannol a rhagor.


Teithiau Campws

Os na allwch fynychu un o'n diwrnodau agored gallwch drefnu taith wedi'i phersonoli o'r Brifysgol i chi.  Cewch eich tywys gan aelod o'r tîm a fydd yn rhoi cipolwg ichi ar fywyd ar y campws a bydd cyfleoedd i gwrdd â darlithwyr cwrs a myfyrwyr cyfredol. 

Top