GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Derbyniadau

Derbyniadau ac Ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybodaeth am ein cyrsiau a'ch cefnogi drwy'r broses gwneud cais i'r brifysgol. Os nad yw eich ymholiad yn ymwneud â chwrs, gallwch gysylltu â'n tîm ymholiadau cyffredinol.

Cadw mewn cyswllt

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Sgwrs: Sgwrs fyw yma

Ffôn: 01978 293439 (oherwydd cyfyngiadau iechyd cyfredol, nid yw'n Swyddfa Derbyniadau wedi ei staffio felly awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni drwy e-bost neu sgwrs fyw uchod).

Os gwelwch yn dda cofiwch gysylltu â'n tîm ymholiadau cyffredinol os nad yw eich ymholiad yn ymwneud â chwrs.


Mae'r tîm derbyn yn gallu'ch helpu chi gydag unrhyw un o'r canlynol:

Cyrsiau prifysgol

Bydd y tîm yn gallu ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych am un o'n cyrsiau Israddedig neu'n cyrsiau Ôl-raddedig neu'n gallu'ch rhoi mewn cysylltiad â darlithydd am ragor o wybodaeth.


Gofynion mynediad

Heb fod yn siwr a oes gennych y cymwysterau iawn i astudio yn y Brifysgol?  Bydd y tîm yn gallu rhoi gwybod ichi beth sydd ei angen - yn ogystal ag unrhyw gofynion ychwanegol megis gwiriad GDG. Os nad oes gennych y cymwysterau iawn ar gyfer eich dewis cwrs, gallant eich cyfeirio at gyrsiau mynediad posibl.


Y broses gwneud cais

Oes oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais i'r Brifysgol ac yn dymuno cael cyngor, ffoniwch y tîm. Gallant gynnig arweiniad ichi am UCAS a'ch datganiad personol.  Byddwch hefyd yn clywed gan y tîm derbyn os cewch chi gynnig lle neu angen trefnu cyfweliad.


Clirio

Os nad oeddech chi wedi cael y graddau roeddech chi ei eisiau neu os byddwch yn gwneud cais hwyr i'r Brifygsol mae ein tîm clirio arbenigol wrth law i'ch helpu.  O ganol mis Gorffennaf i ganol mis Medi mae'r tîm ar gael i dderbyn eich galwad i roi gwybod i chi pa gyrsiau sydd yn dal ar gael ar gyfer cael eich derbyn iddynt.


Gwasanaethau Ychwanegol

Llety, cyllid, cymorth i fyfyrwyr...mae'n sicr y bydd gennych gwestiynau cyn i chi ddechrau yn y Brifysgol. Cewch hyd i'r cysylltiadau perthnasol ar ein gwefan neu gallwn roi gwybod ichi am y lle iawn.


Cael prosbectws

Gallwch lawrlwytho copïau digidol o'n prosbectws diweddaraf o'n gwefan neu fel arall gallwch anfon un atoch drwy'r post.


Diwrnodau agored

Rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau agored a diwrnodau pwnc cwrs-benodol drwy'r flwyddyn.  Bydd aelodau o'r staff academaidd a'r staff cefnogi wrth law i siarad â chi'n fanwl am eich cwrs, gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, cymorth ariannol a rhagor.


Teithiau Campws

Os na allwch fynychu un o'n diwrnodau agored gallwch drefnu taith wedi'i phersonoli o'r Brifysgol i chi.  Cewch eich tywys gan aelod o'r tîm a fydd yn rhoi cipolwg ichi ar fywyd ar y campws a bydd cyfleoedd i gwrdd â darlithwyr cwrs a myfyrwyr cyfredol. 

Top