GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Llaneurgain

Campws Llaneurgain - Cyfarwyddiadau

Yn y car

O'r Gorllewin

O allanfa'r A55 cyffordd 33. Trowch i'r chwith ar ben y slipffordd a dilynwch y A5119 i bentref Llaneurgain. Trowch i'r dde wrth y goleuadau traffig ac ewch ymlaen tua 0.5 milltir i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam - Llaneurgain. Trowch i'r dde i mewn trwy'r fynedfa a dilynwch y ffordddrwy'r campws i gefn y maes parcio lle mae'r dderbynfa wedi'i lleoli.

O'r Dwyrain / Lloegr

O allanfa'r A55 cyffordd 33a. Ar y gyffordd trowch i'r chwith a dilynwch y B5126 i bentref Llaneurgain. Ewch yn syth ymlaen yn y goleuadau traffig a theithiwch tua 0.5 milltir i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam - Llaneurgain. Trowch i'r dde i mewn trwy'r fynedfa a dilynwch y ffordddrwy'r campws i gefn y maes parcio lle mae'r dderbynfa wedi'i lleoli.

O Wrecsam

O Wrecsam, teithiwch i'r gogledd drwy Yr Wyddgrug a chymerwch yr A5119 (am Y Fflint). Ewch drwy Sychdyn / Soughton i bentref Llaneurgain. Trowch i'r chwith wrth y goleuadau traffig ac ewch ymlaen tua 0.5 milltir i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam - Llaneurgain. Trowch i'r dde i mewn trwy'r fynedfa a dilynwch y ffordddrwy'r campws i gefn y maes parcio lle mae'r dderbynfa wedi'i lleoli.

Mae digon o lefydd i barcio ar y safle.

Ar y tren

Yr orsaf drefau agosaf i'n campws yn Llaneurgain yw Y Fflint, sydd tua deg munud i ffwrdd yn y car.

Yn yr Awyr

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam - mae Llaneurgain tua taith awr i ffwrdd yn y car o Faes Awyr Rhyngwladol Manceinion a Maes Awyr Rhyngwladol John Lennon Lerpwl. 

Edrych ar Fap 

Top