GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Canolfan Opteg Llanelwy

Campws Llanelwy - Cyfarwyddiadau

Yn y car

O'r Gorllewin

O'r A55, gadewch ar gyffordd 26 ar gyfer Parc Busnes Llanelwy. Wrth y cylchfan gyntaf, cymrwch y drydydd allanfa. Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam - Llanelwy ar eich chwith.

O'r Dwyrain/Lloegr

O'r M53 neu M56 ymunwch a'r A55. Gadewch yr A55 ar gyffordd 26 ar gyfer Parc Busnes Llanelwy. Wrth y cylchfan gyntaf, cymrwch y drydydd allanfa. Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam - Llanelwy ar eich chwith.

O'r De

O'r canolbarth a De Cymru, parhewch ar yr A5. Wrth drofa Llangollen ar yr A5, parhewch ar yr A483 (Wrecsam) nes yr A55 (Conwy). Gadewch yr A55 ar gyffordd 26 ar gyfer Parc Busnes Llanelwy. Wrth y cylchfan gyntaf, cymrwch y drydydd allanfa. Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam - Llanelwy ar eich chwith.

Mae yna ddigon o lefydd parcio ar gael ar y safle.

Ar drên

Yr orsaf drenau agosaf yw'r Rhyl, sydd tua 10 munud i ffwrdd. Mae yna drenau cyflym uniongyrchol rheolaidd o'r gorsaf i Lundain sy'n cymryd dim ond 2½ awr.

Hedfan

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam - Llanelwy tuag awr o siwrne mewn car o Faes Awyr Rhyngwladol Manceinion a Maes Awyr Rhyngwladol John Lennon Lerpwl.

Edrych ar Fap

 

 

Top