Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored 2018

 

Nosweithiau agored ar gyfer astudio ôl-raddedig, proffesiynol a rhan-amser

Os ydych yn ystyried gwneud cais i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam beth am ddod i un o'n nosweithiau agored arbenigol sy'n digwydd drwy gydol y flwyddyn.

Bydd ein noson agored nesaf yn digwydd Ddydd Mercher, Tachwedd 28,  4.30-6.30 pm yn y prif gampws yn Wrecsam. 

Trwy fynychu un o'n digwyddiadau cewch chi syniad da o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam; cewch chi'r cyfle i ddysgu mwy am gynnwys y cyrsiau, yn ogystal â cael cwrdd â thiwtoriaid y cyrsiau a myfyrwyr cyrsiau ôl-raddedig a phroffesiynol. Mae'n gyfle gwych i ofyn cwestiynau am eich maes astudio penodol, darganfod mwy am sut y gall eich astudiaethau ddigwydd ochr yn ochr â'ch bywyd personol a phroffesiynol, yn ogystal ag ariannu'ch astudiaethau ar lefel ôl-raddedig.   

 

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top