GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

HNC/D Cyfrifiadura

Cyfrifiadura

Côd UCAS: HNCM

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 FL (LlA) 4 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: wrecsam

Os ydych yn gweithio neu’n astudio o fewn y sector cyfrifiadura, nod y rhaglenni hyn yw eich darparu gyda sylfaen addysgol. Bydd y rhaglenni yn eich darparu gyda sgiliau diwydiannol cyfredol y mae galw amdanynt, gyda phwyslais ar dechnegau ymarferol wedi’u hategu gan theori a’u hysbysu gan weithgarwch trosglwyddo gwybodaeth ac ymchwil. Yn hynny o beth mae gan y rhaglen gryn botensial cyflogadwyedd – naill ai’n gweithio mewn cwmni neu fel modd i’ch galluogi i wneud cynnydd entrepreneuraidd.

 

Mae’r rhaglenni yn canolbwyntio ar sylfaen o ‘gyfrifiadura craidd’, datblygu meddalwedd a dylunio systemau gydag elfennau o rwydweithiau cyfathrebu a’r Rhyngrwyd. Cefnogir y sylfaen eang yma o wybodaeth gan sgiliau proffesiynol cadarn sy’n hanfodol i waith tîm, datrys problemau a datblygu gyrfaol.  

 

Yn nes ymlaen, bydd myfyrwyr yn datblygu doniau mwy arbenigol mewn meysydd sy’n gweddu oraui’r huchelgeisiau gyrfaol. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu hymwybyddiaeth o safonau proffesiynol o ymddygiad ac ymarfer, a fydd yn eu darparu gyda’r gallu i gymhwyso eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i amryw o gyd-destunau a phroblemau cyfrifiadurol.


CWRDD Â'R STAFF


Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
Top