Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Cyfrifiadura

HNC/D
Cyfrifiadura

CÔD UCAS
N/A
BL MYNEDIAD
2018
TARIFF UCAS
48
HYD Y CWRS
N/A
COD Y SEFYDLIAD
G53
LLEOLIAD
wrecsam
Gwnewch
gais yn awr

Os ydych yn gweithio neu’n astudio o fewn y sector cyfrifiadura, nod y rhaglenni hyn yw eich darparu gyda sylfaen addysgol. Bydd y rhaglenni yn eich darparu gyda sgiliau diwydiannol cyfredol y mae galw amdanynt, gyda phwyslais ar dechnegau ymarferol wedi’u hategu gan theori a’u hysbysu gan weithgarwch trosglwyddo gwybodaeth ac ymchwil. Yn hynny o beth mae gan y rhaglen gryn botensial cyflogadwyedd – naill ai’n gweithio mewn cwmni neu fel modd i’ch galluogi i wneud cynnydd entrepreneuraidd.

 

Mae’r rhaglenni yn canolbwyntio ar sylfaen o ‘gyfrifiadura craidd’, datblygu meddalwedd a dylunio systemau gydag elfennau o rwydweithiau cyfathrebu a’r Rhyngrwyd. Cefnogir y sylfaen eang yma o wybodaeth gan sgiliau proffesiynol cadarn sy’n hanfodol i waith tîm, datrys problemau a datblygu gyrfaol.  

 

Yn nes ymlaen, bydd myfyrwyr yn datblygu doniau mwy arbenigol mewn meysydd sy’n gweddu oraui’r huchelgeisiau gyrfaol. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu hymwybyddiaeth o safonau proffesiynol o ymddygiad ac ymarfer, a fydd yn eu darparu gyda’r gallu i gymhwyso eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i amryw o gyd-destunau a phroblemau cyfrifiadurol.

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Top