GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
Dosbarth yr MBA Gweithredol

Ein Cyrsiau Rhan-amser

Rydym yn cynnig sawl math o gwrs rhan-amser mewn ystod eang o feysydd cwrs.

Mae graddau sylfaen wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau uwch ac i roi'r cyfle a'r profiad ichi o astudio ar lefel addysg uwch, wrth eich helpu i ddatblygu'ch potensial gyrfaol. Maen nhw'n cael eu cynnig mewn meysydd mor amrywiol â pheirianneg, tai ac astudiaethau plentyndod cynnar ac mae sawl un yn cael eu cynnig mewn lleoliadau ar draws y rhanbarth a thu hwnt trwy ein cysylltiadau gyda'n colegau partnerol.

Gall y mwyafrif o'n graddau cyflawn gael eu hastudio'n rhan amser, sy'n rhoi dewisiadau hyblyg a hygyrch ichi.

Mae cyrsiau proffesiynol mewn cwnsela, gofal iechyd a cymdeithasol, newyddiaduraeth, marchnata a meysydd eraill yn cael eu cyflwyno dros un neu ddwy flynedd ac yn sicrhau eich bod chi'n datblygu'r sgiliau proffesiynol sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr. 

Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig arbenigol mewn sawl maes, sy'n cael eu cynllunio i ddaparu hyfforddiant uwch a datblygu sgiliau uwch. Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir a'n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn cwmpasu pob maes, gan gynnwys cyfrifadura, gwyddoniaeth, peirianneg, celf a dylunio, addysg, gwyddorau chwaraeon ac ymarfer, seicoleg a throseddeg a chyfiawnder troseddol.

Mae sawl un o'n cyrsiau'n cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda cholegau addysg bellach. Mae hyn yn sicrhau bod dysgwyr ledled y canolbarth a gogledd Cymru'n gallu cael mynediad i addysg uwch berthnasol yn eu hardal leol ac yn gallu asudio ar amser ac mewn lleoliad sy'n diwallu eu hangenion.

Beth bynnag - a sut bynnag - rydych am astudio, gall Prifysgol Glyndwr Wrecsam gynnig cyrsiau perthnasol, hyblyg, hygyrch ichi am bris cystadleuol a fydd yn eich helpu i gael gwaith, datblygu'ch gyrfa a chynnig yr heriau a'r dewisiadau ychwanegol rydych chi wedi bod yn chwilio amdanynt.

Darganfod mwy am ffioedd a chyllid rhan-amser.

Cysylltwch â ni a byddwn ni'n eich helpu i gael hyd i'r cwrs iawn ichi.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
Top