Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions

A-Y o bynciau

Rhan-amser

A  B  C/Ch  D  E  G  H  I  L/Ll  M  N  P  R/Rh  S  T/Th Y

A

Academi Rhwydweithio Cisco
Aciwbigo
Adeiladu
Adfywio a Chynaliadwyedd 
Addysg
Addysg a Chymorth Dysgu
Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol
Addysg ac Astudiaethau Plentyndod
Addysgu Seicoleg
Arwain a Rheoli Gofal Iechyd 
Astudiaethau Anifeiliaid
Astudiaethau Iechyd
Astudiaethau Iechyd a Gofal
Astudiaethau Plentyndod (blwyddyn atodol lefel 6)
Astudiaethau Plentyndod: Teuluoedd a Phlant Bach
Astudiaethau Proffesiynol mewn Goruchwylio
Astudiaethau Tai
Astudiaethau Tai (blwyddyn atodol)
Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod 

B

Bioleg Bywyd Gwyllt a Phlanhigion
Business
Busnes Byd-Eang

C

Celfyddydau
CCNA Academi Rhwydweithio Cisco
Crefydd ac Addysg
Cwnsela a Seicotherapi Person-ganolog a Trwy Brofiad
Cyfrifiadura
Cyfrifiadureg
Cyfryngau Creadigol
Cymorth Dysgu ac Addysgu
Cynnal a Chadw Awyrennau

Ch
Chwaraeon ac Ymarfer

D

Daearyddiaeth, Ecoleg a’r Amgylchedd
Darlledu, Newyddiaduraeth a Chysylltiadau’r Cyfryngau
Datblygiad Proffesiynol (Addysg)
Datblygiad Proffesiynol mewn AU

Deallusrwydd Artiffisial
Return to Nursing
Dylunio

E

Eiddo Tiriog
Electroneg a Rheolaeth Awyrennau

H

Hanes
Hanes a Saesneg
Hanes ac Ysgrifennu Creadigol
Hyfforddi Chwaraeon

I

Iechyd a Gofal
Ieuenctid a Chymuned

L/Ll

Llyfrgell a Gwybodaeth

M

Marchnata
MBA Gweithredol

 

P

Peirianneg Awyrennol
Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol
Peirianneg Ddiwydiannol FdEng
Peirianneg Ddiwydiannol Beng
Peirianneg Electronig
Peirianneg Fecanyddol
Peirianneg Pwer Trydanol
Peirianneg Systemau Trydanol ac Electronig 

Plentyndod, Addysg a Lles
Polymerau a Biopolymerau

R/Rh

Rheolaeth
Rheolaeth Adeiladu
Rheolaeth Adnoddau Dynol
Rheolaeth Llyfrgell a Gwybodaeth
Rheoli Anafiadau ac Adsefydlu
Rheolaeth Chwaraeon

S

Saesneg
Saesneg a Hanes
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Seicoleg
Seicoleg Crefydd
Systemau Cyfathrebu Digidol ac Amledd Radio
Systemau Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwyedd

 

T

Tai a Chymunedau Cynaliadwy
Tai â Chymorth
Technegau Electronig Uwch
Technoleg Cerddoriaeth
Technoleg Dylunio Pensaernïol 
Telathrebu
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol 
Tystysgrif ôl-radd mewn Cyfrifiadura (PGCert)

 

Th

Theatr, Teledu a Pherfformio
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd 

Y

Ymarfer Arbenigol Cymunedol (Nyrsio Ardal) BA Anrh
Ymarfer Arbenigol Cymunedol (Nyrsio Ardal) Diploma Ôl-raddedig 
Ymarfer Celf
Ymarfer Clinigol Uwch
Ymarfer Cymunedol
Ymarfer Dylunio
Ymarfer Llyfrgell a Gwybodaeth
Ymarfer Nyrsio Clinigol
Ymarfer Proffesiynol
Ynni Adnewyddadwy a Thechnolegau Cynaliadwy 
Ysgrifennu Creadigol a Hanes
Ysgrifennu Creadigiol a Saesneg

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Top