Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Header

Cyrsiau Rhan-amser

Llunnir ystod ein rhaglenni rhan-amser i gwrdd ag anghenion busnes a chyflogwyr, ac i helpu sicrhau bod gennych chi y sgiliau proffesiynol a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gyflogwyr.

Mae gennym gyrsiau rhan-amser mewn meysydd fel busnes a rheolaeth, peirianneg, addysg, astudiaethau iechyd, y diwydiannau creadigol a’r amgylchfyd naturiol ac adeiledig.

Llunnir a datblygir llawer ohonynt ar y cyd â chyflogwyr i gwrdd â’u hanghenion sgiliau nhw ac i gynnig profiad ymarferol yn y gweithle.

Cliciwch yma ar gyfer yr ystod llawn o’n cyrsiau rhan-amser ac am wybodaeth am y cyfleon sy’n agored i chi. Gallwch hefyd bori isod yn ôl teitl y cwrs.

Mae'r brifysgol yn cynnig bwrsari gwerth £1,875 i fyfyrwyr rhan-amser sy'n byw yng Nghymru. Mae gwybodaeth am ffioedd rhan-amser i'w chael yma

Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Noswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top