GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Dychwelyd i Nyrsio


Dychwelyd i Nyrsio

BL Mynediad: 2018

Hyd y Cwrs: 3-6 mis

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Os ydych am ddychwelyd i gofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB), dyma gwrs cymeradwy sy'n hwyluso ail-gofrestru ym meysydd Nyrsio Oedolion, Iechyd Meddwl a Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol.

 

Mae'r rhaglen yn rhan-amser a bydd fel arfer yn cymryd rhwng 3 i 6 mis i'w gwblhau.  Ferl arfer mae hyn yn dibynnu ar ba mor hir rydych chi wedi bod oddi ar y gofrestr a pha mor hir mae'n ei gymryd i gyflawni'r oriau a'r gofynion ymarfer.

 

Caiff hyn ei benderfynu ar asesiad unigol adeg y cyfweliad. 

Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top