GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Academi Rhwydweithio Cisco


Academi Rhwydweithio Cisco

BL Mynediad: Ion 2020

Hyd y Cwrs: 1 Mis - 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae dyfarniadau Academi Rhwydweithio Cisco yn gymwysterau proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn rhwydweithio cyfrifiadurol. Nod y rhaglen yw dysgu’r sgiliau sydd arnoch eu hangen i ddylunio, adeiladu a chynnal rhwydweithiau cyfrifiadurol bychain i ganolig eu maint. Bydd yn rhoi cyfle i chi ymuno â’r gweithlu neu hybu eich addysg a hyfforddiant mewn rhwydweithio cyfrifiadurol.

 

Mae’r Academi yn cyfuno dysgu dan arweiniad hyfforddwr, ar-lein gydag ymarferion labordy ymarferol, sy'n rhoi'r cyfle ichi astudio yn ôl eich cyflymdra eich hunan. Mae'r pwyslais ar ddatblygu'ch sgiliau.  Mae'r sesiynau hyn yn heriol ac yn rhoi'r cyfle i chi ddatblygu'ch sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau a chydweithio, yn ogystal â'ch gwybodaeth ymarferol.

 

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl ar E-wneud corfforedig. Mae hyn yn eich galluogi i gwblhau gweithgareddau rhyngweithiol sy’n sbarduno dysgu ac gwella dargadw gwybodaeth. Mae E-wneud yn cynnwys amlgyfryngau coeth ac mae'n mynd i’r afael ag amrywiaeth o arddulliau dysgu, yn cynyddu dealltwriaeth ac yn darparu profiad dysgu trylwyr. 

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top