Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Academi Rhwydweithio Cisco


Academi Rhwydweithio Cisco

BL Mynediad
2017
Hyd y Cwrs
2 FL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae dyfarniadau Academi Rhwydweithio Cisco yn gymwysterau proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn rhwydweithio cyfrifiadurol. Nod y rhaglen yw dysgu’r sgiliau sydd arnoch eu hangen i ddylunio, adeiladu a chynnal rhwydweithiau cyfrifiadurol bychain i ganolig eu maint. Bydd yn rhoi cyfle i chi ymuno â’r gweithlu neu hybu eich addysg a hyfforddiant mewn rhwydweithio cyfrifiadurol.

 

Mae’r Academi yn cyfuno dysgu dan arweiniad hyfforddwr, ar-lein gydag ymarferion labordy ymarferol, sy'n rhoi'r cyfle ichi astudio yn ôl eich cyflymdra eich hunan. Mae'r pwyslais ar ddatblygu'ch sgiliau.  Mae'r sesiynau hyn yn heriol ac yn rhoi'r cyfle i chi ddatblygu'ch sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau a chydweithio, yn ogystal â'ch gwybodaeth ymarferol.

 

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl ar E-wneud corfforedig. Mae hyn yn eich galluogi i gwblhau gweithgareddau rhyngweithiol sy’n sbarduno dysgu ac gwella dargadw gwybodaeth. Mae E-wneud yn cynnwys amlgyfryngau coeth ac mae'n mynd i’r afael ag amrywiaeth o arddulliau dysgu, yn cynyddu dealltwriaeth ac yn darparu profiad dysgu trylwyr. 

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top