GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Academi Rhwydweithio Cisco


Academi Rhwydweithio Cisco

BL Mynediad:

Hyd y Cwrs: 1 Mis - 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae dyfarniadau Academi Rhwydweithio Cisco yn gymwysterau proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn rhwydweithio cyfrifiadurol. Nod y rhaglen yw dysgu’r sgiliau sydd arnoch eu hangen i ddylunio, adeiladu a chynnal rhwydweithiau cyfrifiadurol bychain i ganolig eu maint. Bydd yn rhoi cyfle i chi ymuno â’r gweithlu neu hybu eich addysg a hyfforddiant mewn rhwydweithio cyfrifiadurol.

 

Mae’r Academi yn cyfuno dysgu dan arweiniad hyfforddwr, ar-lein gydag ymarferion labordy ymarferol, sy'n rhoi'r cyfle ichi astudio yn ôl eich cyflymdra eich hunan. Mae'r pwyslais ar ddatblygu'ch sgiliau.  Mae'r sesiynau hyn yn heriol ac yn rhoi'r cyfle i chi ddatblygu'ch sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau a chydweithio, yn ogystal â'ch gwybodaeth ymarferol.

 

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl ar E-wneud corfforedig. Mae hyn yn eich galluogi i gwblhau gweithgareddau rhyngweithiol sy’n sbarduno dysgu ac gwella dargadw gwybodaeth. Mae E-wneud yn cynnwys amlgyfryngau coeth ac mae'n mynd i’r afael ag amrywiaeth o arddulliau dysgu, yn cynyddu dealltwriaeth ac yn darparu profiad dysgu trylwyr. 

Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top