GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol


Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol

BL Mynediad: Medi 2019

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Dod yn arbenigwr digidol gyda'r Ddiploma CIM mewn Marchnata Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol. 

Mae'r Diploma lefel 6 mewn Marchnata Digidol Proffesiynol wedi'i ddatblygu yn dilyn ymchwil eang a arweinir gan gyflogwyr, gan gynnwys busnesau bach, sefydliadau rhyngwladol a marchnatwyr niferus ar draws ystod o swyddogaethau marchnata a busnes.

 

Mae Diploma Lefel 6 y CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol yn gymhwyster newydd a gynlluniwyd i gynnig dilyniant o nifer o gymwysterau lefel 4 â ffocws digidol sydd ar gael o fewn y sector a hefyd gysylltiadau â'r Diploma lefel 6 presennol mewn Marchnata Proffesiynol.

 

Nod y Diploma lefel 6 mewn Marchnata Digidol Proffesiynol yw rhoi cynnwys marchnata cyfoes a pherthnasol i bobl sy'n marchnata er mwyn eu harfogi ar gyfer y tirlun byd-eang presennol. Mae dysgu'n dod yn fyw drwy ddulliau ystyrlon a gweithredol o asesu sy'n cofleidio'r diwydiant marchnata modern. Bydd cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Marchnata Digidol Proffesiynol y CIM yn llwyddiannus yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i fyfyrwyr i gefnogi eu proses gwneud penderfyniadau mewn cyd-destun digidol ar lefel weithredol a chyflawni swydd marchnata proffesiynol hanfodol a llwyddiannus yn y gweithle.

 

I gael Diploma lefel 6 y CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol, mae angen marc llwyddo ym mhob un o'r tri modiwl. Ond mae'r cymhwyster wedi'i strwythuro i adlewyrchu'r angen am ddull hyblyg mewn darnau byr ar gyfer y marchnatwr proffesiynol cyfoes. Gellir gwneud pob modiwl fel dyfarniad ar wahân, hunangynhwysol y gellir ei ychwanegu ato er mwyn cael y Diploma llawn.

 

 

Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top