GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Diploma Digidol mewn Marchnata Proffesiynol


Diploma Digidol mewn Marchnata Proffesiynol

BL Mynediad: Medi 2019

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Dod yn arbenigwr digidol gyda'r Ddiploma Ddigidol CIM mewn Marchnata Proffesiynol. 

Mae'r Diploma lefel 6 mewn Marchnata Digidol Proffesiynol wedi'i ddatblygu yn dilyn ymchwil eang a arweinir gan gyflogwyr, gan gynnwys busnesau bach, sefydliadau rhyngwladol a marchnatwyr niferus ar draws ystod o swyddogaethau marchnata a busnes.

 

Mae Diploma Lefel 6 y CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol yn gymhwyster newydd a gynlluniwyd i gynnig dilyniant o nifer o gymwysterau lefel 4 â ffocws digidol sydd ar gael o fewn y sector a hefyd gysylltiadau â'r Diploma lefel 6 presennol mewn Marchnata Proffesiynol.

 

Nod y Diploma lefel 6 mewn Marchnata Digidol Proffesiynol yw rhoi cynnwys marchnata cyfoes a pherthnasol i bobl sy'n marchnata er mwyn eu harfogi ar gyfer y tirlun byd-eang presennol. Mae dysgu'n dod yn fyw drwy ddulliau ystyrlon a gweithredol o asesu sy'n cofleidio'r diwydiant marchnata modern. Bydd cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Marchnata Digidol Proffesiynol y CIM yn llwyddiannus yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i fyfyrwyr i gefnogi eu proses gwneud penderfyniadau mewn cyd-destun digidol ar lefel weithredol a chyflawni swydd marchnata proffesiynol hanfodol a llwyddiannus yn y gweithle.

 

I gael Diploma lefel 6 y CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol, mae angen marc llwyddo ym mhob un o'r tri modiwl. Ond mae'r cymhwyster wedi'i strwythuro i adlewyrchu'r angen am ddull hyblyg mewn darnau byr ar gyfer y marchnatwr proffesiynol cyfoes. Gellir gwneud pob modiwl fel dyfarniad ar wahân, hunangynhwysol y gellir ei ychwanegu ato er mwyn cael y Diploma llawn.

 

 

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top