Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig


Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
11 wks
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Rydym yn credu mewn arfogi pobl a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn yr yrfa o'u dewis. Cymhwyster Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) yw'r llwybr i ddod yn gyfrifydd cymwysedig sy'n cael ei gydnabod gan ddiwydiant.

 

Mae'r sgiliau a'r wybodaeth a addysgir ar y rhaglen yn gadarn sy'n golygu y bydd y cymhwyster yn berthnasol waeth beth fo sector a maint y sefydliad. Mae hyn hefyd yn golygu bod gan raddedigion ACCA gyfle gwych i ddatblygu eu gyrfa ym maes cyllid ar hyd llwybr sy'n addas iddynt.

 

Mae cymhwyster ACCA yn rhoi pwyslais sylweddol ar werthoedd, moeseg a llywodraethu proffesiynol. Mae hyn yn hanfodol oherwydd bod y proffesiwn yn symud tuag at godau ymddygiad, rheoleiddio a deddfwriaeth gryfach.

 

Trwy ymgysylltu â llawer o fusnesau lleol sy'n cyflogi cyfrifwyr dan hyfforddiant, rydym wedi adnabod y bwlch yn narpariaeth hyfforddiant ACCA yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wedi mynd i'r afael â hyn trwy sefydlu tîm bach ond arbenigol i gyflwyno ACCA ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae gan ein holl diwtoriaid brofiad diwydiannol a phroffesiynol sylweddol, sy'n golygu y gallwch chi fod yn sicr y bydd y ddarpariaeth addysgu o'r ansawdd uchaf.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top