Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Header

Cyrsiau Proffesiynol

Mae gan ein cyrsiau ffocws ar yrfaoedd ac maen nhw wedi eu datblygu er mwyn eich helpu i wireddu'ch potensial.

Trwy gysylltiadau cryf gyda diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi cael eu cynllunio i sicrhau eich bod chi'n datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes o'ch dewis.

NOSWEITHIAU AGORED: Darganfod mwy an ein cyrsiau proffesiynol ac ôl-raddedig ar ein noson agored nesaf.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top