There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.

Header

Cyrsiau Proffesiynol

Mae gan ein cyrsiau ffocws ar yrfaoedd ac maen nhw wedi eu datblygu er mwyn eich helpu i wireddu'ch potensial.

Trwy gysylltiadau cryf gyda diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi cael eu cynllunio i sicrhau eich bod chi'n datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes o'ch dewis.

NOSWEITHIAU AGORED: Darganfod mwy an ein cyrsiau proffesiynol ac ôl-raddedig ar ein noson agored nesaf.

Top