GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned*

MA
Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned*

Symudwch ymlaen

ewch ymlaen i astudio'ch maes o ddiddordeb academaidd mewn gwaith ieuenctid a chymuned


Hyblyg

o ran y cyflwyno drwy arddull dysgu cyfunol


cymorth

gan diwtoriaid â phrofiad o ymgymryd ag ymchwil yn y maes


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Cwrs ôl-gymhwyso yw'r rhaglen MA mewn Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned, sy’n cynnig cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau academaidd ac ymchwilio ym maes gwaith ieuenctid a chymuned.

 

Mae’r cwrs Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned wedi’i gynllunio ar gyfer ymarferwyr sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster proffesiynol JNC, neu ar gyfer y rheiny sydd wedi astudio gwaith ieuenctid, datblygiad cymunedol neu astudiaethau ieuenctid yn flaenorol ac a fyddai’n hoffi parhau â’u hastudiaethau hyd at lefel ôl-radd.

 

Gyda chymorth tiwtoriaid sydd â phrofiad o gynnal ymchwil yn y maes, bydd myfyfwyr ar y cwrs yn gallu gweithio tuag at greu ymchwil a fydd â goblygiadau o ran polisi ac arfer gwaith ieuenctid, gan helpu i greu hunaniaeth broffesiynol yn y sector ac i wella darpariaeth gwaith ieuenctid ar gyfer pobl ifanc.

 

Ystyrir yr adran ieuenctid a chymuned ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam i fod yn “gartref i waith ieuenctid yng Nghymru”, ar ôl cynnig addysg a hyfforddiant i’r sector ieuenctid a chymuned ers mwy na 41 mlynedd. Fel y cyfryw, mae gan yr adran gysylltiadau ardderchog â chyflogwyr ar draws Gogledd Cymru, Gogledd-orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr, ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws y sector statudol, y sector gwirfoddol a’r trydydd sector. 

 

Caiff graddedigion o’r rhaglen eu cyflogi mewn amrywiaeth o leoliadau o’r awdurdod lleol, y sector gwirfoddol a chymunedol, a darparwyr addysg ar draws Cymru, Lloegr ac yn rhyngwladol. Mae ein graddedigion wedi cael cyflogaeth â’r Cyngor Prydeinig, lleoliadau ieuenctid a chymunedol, prosiectau yn yr ysgol, gwaith chwarae, gwaith gyda gofalwyr ifanc, gwaith gyda throseddwyr ifanc, lleoliadau byw â chymorth, gwaith gwrthdlodi ac adfywio, a gwaith cyffuriau ac alcohol i enwi ond ychydig. 

 

Wedi’i gynnig trwy ymagwedd dysgu cyfunol, bydd myfyrwyr yn dechrau pob semester  gyda phenwythnos preswyl cychwynnol ar ein Campws yn Wrecsam**, ac yna’n parhau i ddysgu ar-lein gyda chymorth gan diwtoriaid ymroddedig – gan ganiatáu i chi astudio rhwng ymrwymiadau i’r gwaith a’r cartref.

 

*yn amodol ar gymeradwyaeth ETS Cymru

**Nid yw cost y llety, os bydd ei hangen, wedi’i chynnwys yn ffioedd y myfyrwyr a bydd angen i’r myfyrwyr eu talu.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top