GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC)

Dip Ôl-radd/MA
Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC)

JNC

Cael cymhwyster gwaith ieuenctid proffesiynol


hyblyg

o ran y cyflenwi drwy ddysgu cyfunol


cymorth

gan diwtoriaid â phrofiad o wneud ymchwil yn y maes


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 2 Fl (Dip Ôl-radd) 3 bl (MA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae rhaglen MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC) yn cynnig cyfle unigryw i ennill cymhwyster JNC mewn gwaith ieuenctid proffesiynol, sy’n galluogi myfyrwyr i gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg yng Nghymru, ac i ymarfer fel gweithiwr ieuenctid yn y DU ac mewn mannau eraill. 

 

Mae’r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer ymarferwyr fyddai’n hoffi ennill cymhwyster proffesiynol JNC, ond sydd, efallai, â Gradd Bagloriaeth mewn pwnc arall. Mae’r rhaglen yn ymdrin â phynciau craidd, egwyddorion a gwerthoedd sydd eu hangen i fod yn weithiwr ieuenctid proffesiynol, gan ganiatáu hefyd i chi deilwra eich dysgu i’ch maes ymarfer proffesiynol.

 

Mae’r adran ieuenctid a chymuned ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael ei hystyried fel “cartref gwaith ieuenctid yng Nghymru”, ar ôl cynnig addysg a hyfforddiant i’r sector ieuenctid a chymuned ers mwy na 41 mlynedd. Fel y cyfryw, mae gan yr adran gysylltiadau ardderchog â chyflogwyr ar draws Gogledd Cymru, Gogledd-orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws y sector statudol, y sector gwirfoddol a’r trydydd sector.

 

Wedi’i chynnig trwy ymagwedd dysgu wedi’i gyfuno, bydd myfyrwyr yn dechrau pob semester gyda phenwythnos preswyl rhagarweiniol ar ein Campws yn Wrecsam**, ac yna’n parhau gyda dysgu ar-lein gyda chymorth tiwtoriaid ymroddedig – sy’n caniatáu i chi astudio rhwng eich ymrwymiadau gartref ac yn y gwaith.

 

**Nid yw cost y llety, os bydd ei hangen, wedi’i chynnwys yn ffioedd y myfyrwyr a bydd angen i’r myfyrwyr eu talu.

 

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top