GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
LIBRARY STAIRS

Astudio ar gyfer gradd ymchwil

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cymwysterau MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) a PhD (Doethur mewn Athroniaeth) a ddilysir gan Brifysgol Caer.

Mae gradd ymchwil ôl-raddedig yn eich galluogi i ymgymryd ag astudiaeth annibynnol, fanwl mewn maes penodol.

Ceir mwy o wybodaeth am ymgymryd ag ymchwil yma. Am wybodaeth am ffioedd hyfforddi ac unrhyw ysgoloriaeth ymchwil ôl-raddedig neu ysgoloriaethau ymchwil sydd ar gael ar hyn o bryd, gweler y dudalen ffioedd a chyllid myfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth am ymchwil gyfredol ym Mhrifysgol Glyndŵr, gweler ein canolfannau ymchwil.

Am fwy o wybodaeth gyffredinol na allwch ddod o hyd iddi ar y tudalennau gwe hyn, cysylltwch â’r:

Gofynion mynediad ar gyfer graddau ymchwil

Gall myfyrwyr uwchraddedig gael eu hymrestru a’u cofrestru fel ymgeiswyr ar gyfer un o’r rhaglenni canlynol:

(a) MPhil
(b) MPhil/PhD*
(c) PhD - Mae'n bosibl y caiff ymgeiswyr ymrestru'n syth ar PhD mewn amgylchiadau eithriadol

Yn ôl gofynion mynediad presennol, dylai ymgeiswyr feddu ar radd Anrhydedd y DU, fel arfer gydag o leiaf anrhydedd ail ddosbarth uwch, neu gymhwyster academaidd neu broffesiynol y bernir yn gyfatebol.

I ymgeiswyr Rhyngwladol nad yw eu hiaith gyntaf yn Gymraeg na Saesneg, mae gofyn am Sgôr IELTS o 6.5 ar gyfartaledd.

Fel arfer mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno cwblhau PhD ymuno â’r Brifysgol ar raglen MPhil a chael cadarnhad o'r proses dyfarniad targed yn ystod eu hastudiaethau.

Dulliau astudio

Mae’r cyfnodau cofrestru arferol lleiaf a mwyaf ar gyfer rhaglen radd ymchwil fel a ganlyn:

Ymgeiswyr Llawn Amser

GraddCyfnod cofrestru lleiafCyfnod cofrestru mwyaf ar gyfer cyflwyno thesis
MPhil 1 Mlynedd 4 Blynedd
MPhil/PhD 2 Flynedd 4 Blynedd

  

Ymgeiswyr Rhan-amser

GraddCyfnod cofrestru lleiafCyfnod cofrestru mwyaf ar gyfer cyflwyno thesis
MPhil 2 Flynedd 6 Blynedd
MPhil/PhD 4 Blynedd 7 Mlynedd

Mae gan y Brifysgol ddau bwynt derbyn y flwyddyn pan gaiff myfyrwyr eu cofrestru ar raglen gradd ymchwil ar ôl cwblhau'n foddhaol y gweithdrefnau derbyn a derbyn cynnig y Brifysgol o fewn y terfyn amser a nodir ar y cynnig ffurfiol.

Cynghorir pob darpar ymgeisydd sy'n dymuno ymgymryd â gradd ymchwil ym Mhrifysgol Glyndŵr i gysylltu â'r maes pwnc perthnasol i gael gwybod mwy.

Os bydd yr arbenigedd angenrheidiol ar gael, fel arfer caiff ymgeiswyr ar gyfer rhaglenni graddau ymchwil eu cyfweld gan o leiaf dau aelod o'r staff academaidd.

Bydd y cais yn cael ei ystyried o ran ei deilyngdod academaidd a'i ymarferoldeb yn nhermau'r adnoddau sydd ar gael.

Cysylltwch â ni ar mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk am fanylion ar y proses gwneud cais.

Mae rhagor o wybodaeth am ymgymryd ag ymchwil ar ein tudalennau graddau ymchwil

Am fwy o wybodaeth gyffredinol na allwch ddod o hyd iddi ar y tudalennau gwe hyn, cysylltwch â’r:

Canolfan Myfyrwyr a Rhaglenni (ôl-raddedig)
Ystafell A26 PP35
Prifysgol Glyndŵr
Plas Coch
Ffordd yr Wyddgrug
WRECSAM
Y DU
LL11 2AW

Rhif ffôn: 01978 293063

Ebost: mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk

Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top