GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
LIBRARY STAIRS

Astudio ar gyfer gradd ymchwil

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cymwysterau MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) a PhD (Doethur mewn Athroniaeth) a ddilysir gan Brifysgol Caer.

Mae gradd ymchwil ôl-raddedig yn eich galluogi i ymgymryd ag astudiaeth annibynnol, fanwl mewn maes penodol.

Ceir mwy o wybodaeth am ymgymryd ag ymchwil yma. Am wybodaeth am ffioedd hyfforddi ac unrhyw ysgoloriaeth ymchwil ôl-raddedig neu ysgoloriaethau ymchwil sydd ar gael ar hyn o bryd, gweler y dudalen ffioedd a chyllid myfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth am ymchwil gyfredol ym Mhrifysgol Glyndŵr, gweler ein canolfannau ymchwil.

Am fwy o wybodaeth gyffredinol na allwch ddod o hyd iddi ar y tudalennau gwe hyn, cysylltwch â’r:

Gofynion mynediad ar gyfer graddau ymchwil

Gall myfyrwyr uwchraddedig gael eu hymrestru a’u cofrestru fel ymgeiswyr ar gyfer un o’r rhaglenni canlynol:

(a) MPhil
(b) MPhil/PhD*
(c) PhD - Mae'n bosibl y caiff ymgeiswyr ymrestru'n syth ar PhD mewn amgylchiadau eithriadol

Yn ôl gofynion mynediad presennol, dylai ymgeiswyr feddu ar radd Anrhydedd y DU, fel arfer gydag o leiaf anrhydedd ail ddosbarth uwch, neu gymhwyster academaidd neu broffesiynol y bernir yn gyfatebol.

I ymgeiswyr Rhyngwladol nad yw eu hiaith gyntaf yn Gymraeg na Saesneg, mae gofyn am Sgôr IELTS o 6.5 ar gyfartaledd.

Fel arfer mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno cwblhau PhD ymuno â’r Brifysgol ar raglen MPhil a chael cadarnhad o'r proses dyfarniad targed yn ystod eu hastudiaethau.

Dulliau astudio

Mae’r cyfnodau cofrestru arferol lleiaf a mwyaf ar gyfer rhaglen radd ymchwil fel a ganlyn:

Ymgeiswyr Llawn Amser

GraddCyfnod cofrestru lleiafCyfnod cofrestru mwyaf ar gyfer cyflwyno thesis
MPhil 1 Mlynedd 4 Blynedd
MPhil/PhD 2 Flynedd 4 Blynedd

  

Ymgeiswyr Rhan-amser

GraddCyfnod cofrestru lleiafCyfnod cofrestru mwyaf ar gyfer cyflwyno thesis
MPhil 2 Flynedd 6 Blynedd
MPhil/PhD 4 Blynedd 7 Mlynedd

Mae gan y Brifysgol ddau bwynt derbyn y flwyddyn pan gaiff myfyrwyr eu cofrestru ar raglen gradd ymchwil ar ôl cwblhau'n foddhaol y gweithdrefnau derbyn a derbyn cynnig y Brifysgol o fewn y terfyn amser a nodir ar y cynnig ffurfiol.

Cynghorir pob darpar ymgeisydd sy'n dymuno ymgymryd â gradd ymchwil ym Mhrifysgol Glyndŵr i gysylltu â'r maes pwnc perthnasol i gael gwybod mwy.

Os bydd yr arbenigedd angenrheidiol ar gael, fel arfer caiff ymgeiswyr ar gyfer rhaglenni graddau ymchwil eu cyfweld gan o leiaf dau aelod o'r staff academaidd.

Bydd y cais yn cael ei ystyried o ran ei deilyngdod academaidd a'i ymarferoldeb yn nhermau'r adnoddau sydd ar gael.

Cysylltwch â ni ar mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk am fanylion ar y proses gwneud cais.

Mae rhagor o wybodaeth am ymgymryd ag ymchwil ar ein tudalennau graddau ymchwil

Am fwy o wybodaeth gyffredinol na allwch ddod o hyd iddi ar y tudalennau gwe hyn, cysylltwch â’r:

Canolfan Myfyrwyr a Rhaglenni (ôl-raddedig)
Ystafell A26 PP35
Prifysgol Glyndŵr
Plas Coch
Ffordd yr Wyddgrug
WRECSAM
Y DU
LL11 2AW

Rhif ffôn: 01978 293063

Ebost: mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top