GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
LABS

Ymchwil Ôl-raddedig

Pan fyddwch chi'n ymuno â Phrifysgol Glyndŵr fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig, byddwch yn ymuno â chymuned sy'n canolbwyntio arnoch chi. Cewch chi'r cymorth sydd eu hangen arnoch drwy gydol eich cyfnod yn fyfyriwr a'r gefnogaeth i gyflawni'ch potensial.

Ceir rhestr lawn o gyrsiau ôl-raddedig, gan gynnwys cyfleoedd i wneud ymchwil ôl-raddedig yma.

Gallwch lawrlwytho ein he-lyfr ar astudiaethau ôl-raddedig yma.

Cydlynir gweithgareddau ymchwil y Brifysgol gan Ganolfannau Ymchwil y Brifysgol

Mae'r Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni (Ymchwil ôl-raddedig) yn darparu cefnogaeth weinyddol a dylai'r ganolfan fod eich prif bwynt cyswllt (gweler y manylion cyswllt isod).

  • Dirprwy Gofrestrydd Academaidd, Rhaglenni a Myfyrwyr: Katie Cunningham
  • Uwch Wweinyddwr Rhaglenni (Ôl-radd): Nikki Johnson
  • Cydgysylltydd Rhaglenni (Ôl-radd): Hayley Dennis
  • Cydgysylltydd Rhaglenni (Ôl-radd): Julia Wainwright

Darperir cymorth ychwanegol gan y Swyddfa Ymchwil  a'r Tiwtor Datblygu Ymchwilwyr sy'n gyfrifol am goruchwylio'r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr.

Nod y Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr yw creu amgylchedd dysgu sy'n caniatáu i ymchwilwir o pob disgyblaeth ddatblygu eu sgiliau am brofiad a gyrfa ymchwil llwyddiannus. Mae'n seiliedig ar Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae ac rydym yn gwneud defnydd helaeth o'r deunyddiau hyn.

Cysylltwch â'r Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni (Ôl-radd)

Cyfeiriad: 
Canolfan Myfyrwyr a Rhalgenni (Ôl-radd)
Adeilad Edward Llwyd
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Campws Plas Coch
Ffordd yr Wyddgrug 
WRECSAM
DU
LL11 2AW

Am ymholiadau am Raddau Ymchwil cysyllter â:
Ebost: mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk 
Ffôn: 01978 293063

Am ymholiadau am gyrsiau Meistr a addysgir cysyllter â'r tîm derbyn ac ymholiadau:
Ebost: enquiries@glyndwr.ac.uk
Ffôn: 01978 293439

Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top