Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Nyrsio Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol


Nyrsio Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl+ (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Mae’r rhaglen astudio yn cynnwys dysgu seiliedig ar theori ac ymarfer a'i sylfaen yw ymarfer iechyd cyhoeddus. Mae hyn yn caniatáu nyrsys a bydwragedd cofrestredig i hybu eu sgiliau proffesiynol i lefel arbenigol yn un o’r ddau lwybr a gynigir.

 

Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i gofrestru ar Ran III o gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) ac ymarfer fel nyrs iechyd y cyhoedd cymunedol arbenigol. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys y rhaglen Rhagnodi Nyrs Cymunedol V100 (wedi'i hintegreiddio yn y modiwlau Ymarfer Arbenigol), y byddwch yn gallu cofnodi'r gyda'r CNB. 

 

Mae’r rhaglen lawn amser 52 wythnos yma (neu’r rhaglen ran-amser gyfatebol) yn cynnwys 22.5. wythnos o astudiaeth ddamcaniaethol a 22.5 wythnos o ddysgu yn y lleoliad ymarfer o dan oruchwyliaeth Athro Ymarfer a mentor arbenigol. Mae’r llwybr llawn amser yma yn cynnwys mynychu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am ddeuddydd, deuddydd mewn ymarfer ac un diwrnod o astudio yr wythnos yn ystod y tymor.

 

Ariennir y cwrs gan Lywodraeth Cymru a cheir mynediad i’r rhaglen trwy gais a chyfweliad ar y cyd gan yr Ymddiriedolaeth GIG sy’n noddi a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top