GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Nyrsio Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

MSc
Nyrsio Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

Cofrestr NMC

(Rhan 111) ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus


Astudio

wedi'i wneud o ddamcaniaeth a ddysgu seiliedig ar ymarfer


Wedi'i gyllido

y cwrs wedi'i gyllido gan Lywodraeth Cymru


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl+ (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae’r rhaglen astudio yn cynnwys dysgu seiliedig ar theori ac ymarfer a'i sylfaen yw ymarfer iechyd cyhoeddus. Mae hyn yn caniatáu nyrsys a bydwragedd cofrestredig i hybu eu sgiliau proffesiynol i lefel arbenigol yn un o’r ddau lwybr a gynigir.

 

Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i gofrestru ar Ran III o gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) ac ymarfer fel nyrs iechyd y cyhoedd cymunedol arbenigol. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys y rhaglen Rhagnodi Nyrs Cymunedol V100 (wedi'i hintegreiddio yn y modiwlau Ymarfer Arbenigol), y byddwch yn gallu cofnodi'r gyda'r CNB. 

 

Mae’r rhaglen lawn amser 52 wythnos yma (neu’r rhaglen ran-amser gyfatebol) yn cynnwys 22.5. wythnos o astudiaeth ddamcaniaethol a 22.5 wythnos o ddysgu yn y lleoliad ymarfer o dan oruchwyliaeth Athro Ymarfer a mentor arbenigol. Mae’r llwybr llawn amser yma yn cynnwys mynychu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am ddeuddydd, deuddydd mewn ymarfer ac un diwrnod o astudio yr wythnos yn ystod y tymor.

 

Ariennir y cwrs gan Lywodraeth Cymru a cheir mynediad i’r rhaglen trwy gais a chyfweliad ar y cyd gan yr Ymddiriedolaeth GIG sy’n noddi a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae ceisiadau ar gyfer mynediad Medi 2021 bellach ar agor. Anfonwch e-bost at postregadmissions@glyndwr.ac.uk i ofyn am eich pecyn cais.

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top