GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Seicoleg (Trosiad)

MSc
Seicoleg (Trosiad)

achrededig

gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu (TEF)


mynediad

i gyfleusterau cyfoes


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Eisiau newid cyfeiriad? Oes gennych radd mewn pwnc arall? Eisiau astudio seicoleg heb orfod gwneud gradd israddedig draddodiadol eto? Efallai mai’r rhaglen hon fydd yr un i chi.

 

Cyfluniwyd y rhaglen ar gyfer raddedigion mewn pwnc arall, sydd eisiau newid cyfeiriad ac astudio neu ddilyn gyrfa mewn seicoleg. I hyfforddi’n ffurfiol fel seicolegydd, mae’n rhaid cael gradd israddedig yn y pwnc, wedi’i achredu gan y BPS. Ond i lawer o bobl mae cwblhau gradd yn gostus yn ariannol ac o ran amser 

 

Mae’r rhaglen hon yn cynnig dewis arall trwy roi’r cyfle i ennill cymhwyster Meistr gan astudio’r holl bynciau crai a fyddai’n cael eu dysgu ar gwrs seicoleg israddedig, yn rhan amser ochr yn ochr â gwaith neu fywyd teuluol prysur.

 

Cwrs sydd yn cynnig dysgu cymysg yw hon, gan gyfuno dysgu wyneb yn wyneb â gweithio - yn bennaf yn hunangyfeiriol - o adref. Mae’r rhaglen yn cynnwys tri phenwythnos preswyl pob flwyddyn academaidd yn Llyfrgell Gladstone (Penarlâg, ger Caer), lle’r cynhelir dysgu ffurfiol.

Yn ogystal, cynhelir dau ddiwrnod ‘ar gampws’ ym Mhlas Coch yn Wrecsam pob flwyddyn academaidd - fel mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr nad yw’n lleol ac yn barod i deithio’n achlysurol.

 

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
British-Psychological-Society-Logo
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top