GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Rhyngweithio a Lles Dynol-Anifail*

MSc
Rhyngweithio a Lles Dynol-Anifail*

BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 BL (LlA) 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam/Llaneurgain

Mae’r MSc yma yn un o’r ychydig raglenni yn y DU sydd yn archwilio rhyngweithio a lles dynol-anifail. Mae’r astudiaeth ôl-radd yma yn cynnwys mentrau Un Iechyd Un Lles byd-eang sydd yn amlygu’r rhyng-gysylltiadau rhwng iechyd a lles anifeiliaid, iechyd a lles dynol a’r amgylchedd. Bydd theori ac ymarfer yn hwyluso adnabyddiaeth o’r angen am ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at les anifeiliaid ac at gynaladwyedd yn y modd rydym yn defnyddio anifeiliaid, i sicrhau effeithiau buddiol i’r ddwy ochr i’r dyfodol.

 

*Yn amodol ar ddilysu. Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Er mwyn gwneud hyn mae gennym amserlen ar gyfer cymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sydd eisoes yn bodoli. Mae rhai yn aros am eu tro yn y cylch cymeradwyo a chânt eu nodi'n rhai 'amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, caiff y manylion eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny sydd wedi'u rhestru fel rhai sy'n amodol ar ddilysu,  cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth.  Unwaith y bydd rhaglen rydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu rhoi i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wnaed ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top