GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus

MA
Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus

Unigryw

y cwrs cyntaf o'i fath yng Nghymru


Diwydiant

arbenigwyr yn y maes yn cyflenwi'r cwrs


Datblygwyd

drwy bartneriaeth strategol


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam/ Llanelwy

Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi newid y ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio. Mae'n ymrwymo cyrff cyhoeddus i sicrhau eu bod yn cymryd i ystyriaeth unrhyw effaith gallent gael ar bobl yn byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol wrth wneud penderfyniadau.

Mae hyn, wedi'i gyfuno a phwysau cynyddol a pharhaus ar adnoddau, yn galw am fath newydd o arweinyddiaeth gyhoeddus a chwrs newydd i baratoi ein harweinyddion presennol a dyfodol.

Wedi'i greu mewn partneriaeth a mudiadau ardraws sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd, MA Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw'r unig gwrs o'i fath yng Nghymru. Bydd yn cyfarparu myfyrwyr gyda'r sgiliau, meddylfryd a pherthnasau sydd angen i daclo sialensiau hirdymor a gweithio tuag at gyflawni saith nod llesiant y Ddeddf.

Darganfyddwch fwy am y rhaglen, gan gynnwys beth mae arweinyddion gwasanaethau cyhoeddus yn dweud amdano, yma.

 

FfRha‌‌

 

PG finance banner Cymraeg

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top