GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (TAR)


Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (TAR)

Cymeradwywyd

Dyfarniad a gymeradwywyd yn genedlaethol ar gyfer addysg ôl-orfodol


Cysylltiadau

cadarn â colegau AB a sefydliadau hyfforddi


Lleoliadau

100 oriau mewn lleoliadau addysgu


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Ydych erioed wedi meddwl am hyfforddi i ddod yn athro yn y sector ol-gorfodol? Mae'r sector eang ac amrywiol yn cynnwys colegau, prifysgolion, elusennau, cwmnïau preifat, y gwasanaethau argyfwng, GIC, lleoliadau addysg annibynnol, a lleoliadau addysg arbenigol. Bydd y profiadau cewch yn ystod y flwyddyn yn eich lleoliad dysgu'n golygu cewch brofiad dysgu gwerthfawr gyda chefnogaeth mentor gall eich helpu wrth i chi ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd o dan y cwrs ac i adnabod cysylltiadau rhwng cynnwys y cwrs a'ch ymarfer dysgu. Mae’r tîm yn falch o gynnig strategaethau addysgu arloesol a chreadigol sy'n cymryd mantais o ddulliau a thechnolegau newydd sydd wedi'u dylunio i roi'r sgiliau craidd i chi ar gyfer llwyddiant pan ydych yn cwblhau'r cymhwyster. Rydym yn gweithio'n glos gydag ystod eang o fusnesau ac asiantaethau i barhau i ddatblygu cyfleoedd ychwanegol i bob un o'n dysgwyr.

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top