Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (TAR)


Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (TAR)

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae'r cwrs wedi ei gynllunio yn benodol ar gyfer graddedigion sydd eisiau cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol er mwyn dysgu myfyrwyr mewn addysg bellach, y chweched dosbarth a cholegau trydyddol, carchardai, addysg oedolion a lleoliadau dysgu yn y gweithle.

 

Mae fframwaith y rhaglen yn amlinellu ymagwedd ddeniadol ac arloesol ar addysg a hyfforddiant athrawon sy'n diwallu'r angen cyfredol am gymwysterau addysgu a hyfforddiant achrededig yn y sector ôl-orfodol amrywiol ac mae'r tri dyfarniad ymadael a bwriedir yn adlewyrchu hyn.

 

Mae'r Tystysgrif mewn Addysg ar gyfer darlithwyr galwedigaethol nad ydynt yn meddu ar radd ond sydd â chymwysterau lefel 3 neu uwch yn eu disgyblaeth alwedigaethol.

 

Mae'r Tystysgrif Broffesiynol i Raddedigion ar gyfer myfyrwyr sydd â gradd ac mae'r holl fodiwlau ar lefel 6.

 

Mae'r Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer y bobl hynny a chanddynt ddosbarth Cyntaf neu neu 2:1 yn eu pwnc gradd ac sy'n gallu felly cwblhau 60 crediyd yn lefel 7.   Mae'r cynnig o dri llwybr ar wahân yn unol â rhaglenni tebyg a gynigir mewn Prifysgolion eraill ac yn adlewyrchu'r symudiad at astudiaethau lefel Meistr ar gyfer ANG yn y sector gorfodol (ysgolion).

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top