GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gofal Iechyd Sylfaenol

MSc
Gofal Iechyd Sylfaenol

Lleoliadau

mewn meddygfeydd gyda mentor


Cyllid

ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nyrsys a gyfllgur yn y gymuned


Cwrs Cyfoes

sydd â ffocws ar wasanaeth


BL Mynediad: 2019

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae hon yn rhaglen arloesol a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd a gyflogir mewn gofal iechyd sylfaenol.

 

Gellir gwneud y cwrs ar lefel gradd israddedig neu lefel gradd Meistr.

 

Mae gan y cwrs cyfoes hwn cynnwys damcaniaethol a dyfeisiwyd mewn partneriaeth ag ymarferwyr gofal sylfaenol, ymarferwyr cyffredinol a’r bwrdd iechyd lleol.

 

Bydd y cwrs o ddefnydd penodol i nyrsys ymarferiad cyffredinol a chymuned yn ogystal â nyrsys sydd yn darparu gofal iechyd sylfaenol mewn carchar.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top