Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gofal Iechyd Sylfaenol

MSc
Gofal Iechyd Sylfaenol

Lleoliadau

mewn meddygfeydd gyda mentor


Cyllid

ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nyrsys a gyfllgur yn y gymuned


Cwrs Cyfoes

sydd â ffocws ar wasanaeth


BL Mynediad: 2019

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae hon yn rhaglen arloesol newydd a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd a gyflogir mewn gofal iechyd sylfaenol. Gellir gwneud y cwrs ar lefel gradd israddedig neu lefel gradd Meistr. Mae'r cwrs hwn yn gyfoes ac mae ganddi ffocws ar wasanaeth gan fod ganddi gynnwys  a chymwyseddau damcaniaethol sydd wedi cael eu llunio mewn partneriaeth ag ymarferwyr gofal sylfaenol, Meddygon Teulu a'r Bwrdd Iechyd Lleol. Mae'r cwrs hwn yn arbennig o ddefnyddiol i nyrsys meddygfeydd, nyrsys cymunedol a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig a gyflogir mewn lleoliad gofal sylfaenol.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top