GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

Tystysgrif Ôl-raddedig
Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrexham

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch yn ddelfrydol ar gyfer darlithwyr sydd newydd eu penodi i addysg uwch ac ymchwilwyr gyda chyfrifoldeb dysgu.

 

Nod y rhaglen yw datblygu dulliau cyfranogwyr o ymdrin ag arferion addysgu, dysgu, asesu a gwerthuso effeithiol  mewn cyd-destun addysg uwch. Yn ychwanegol at hyn mae'r rhaglen yn cefnogi datblygiad ysgolheictod dysgu ac addysgu.

 

Mae'r rhaglen astudiaeth yn canolbwyntio ar ddarparu rhaglenni lefel 4 ac uwch ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) a chyd-destun ehangach cefnogi dysgu ac addysgu mewn addysg uwch. 

 

Mae'r rhaglen yn alinio gyda Disgrifydd 2 yn Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (Advance HE), ac ar gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus gall cyfranogwyr hawlio cydnabyddiaeth proffesiynol fel Cymrawd gyda'r Academi Addysg Uwch (FHEA).

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top