GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

Tystysgrif Ôl-raddedig
Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrexham

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch yn ddelfrydol ar gyfer darlithwyr sydd newydd eu penodi i addysg uwch ac ymchwilwyr gyda chyfrifoldeb dysgu.

 

Nod y rhaglen yw datblygu dulliau cyfranogwyr o ymdrin ag arferion addysgu, dysgu, asesu a gwerthuso effeithiol  mewn cyd-destun addysg uwch. Yn ychwanegol at hyn mae'r rhaglen yn cefnogi datblygiad ysgolheictod dysgu ac addysgu.

 

Mae'r rhaglen astudiaeth yn canolbwyntio ar ddarparu rhaglenni lefel 4 ac uwch ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) a chyd-destun ehangach cefnogi dysgu ac addysgu mewn addysg uwch. 

 

Mae'r rhaglen yn alinio gyda Disgrifydd 2 yn Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (Advance HE), ac ar gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus gall cyfranogwyr hawlio cydnabyddiaeth proffesiynol fel Cymrawd gyda'r Academi Addysg Uwch (FHEA).

Beth am fynychu un o’n sesiynau dosbarth meistr i ddarganfod mwy am y cwrs a chwrdd â’n darlithwyr? 

Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top