Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadura

Tystysgrif Ôl-raddedig
Cyfrifiadura

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
15 diwrnod
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae’r cwrs rhan-amser hwn wedi ei gynllunio ar gyfer athrawon TGAU neu Lefel A cyfrifiadura/cyfrifiadureg. Cewch sylfaen gadarn yn egwyddorion rhaglennu gwrthrych-gyfeiriedig (datblygu meddalwedd), dylunio a phrofi, deall swyddogaeth systemau cronfa data mewn rheoli gwybodaeth yn ogystal â'r materion damcaniaethol ac ymarferol sy'n dylanwadu ar ddylunio a gweithredu rheoli cronfeydd data, systemau ac iaith, ac egin dechnolegau cyfrifiadurol.


Mae'n canolbwyntio ar dri phrif faes datblygu: rhaglennu  systemau cronfeydd data a thechnolegau cyfrifiadurol newydd. Bydd y cwrs ymarferol hwn yn datblygu eich sgiliau mewn nifer o feysydd a phwysleisir sgiliau a thechnegau allweddol meddwl cyfrifiannol a datrys problemau drwyddo draw. Byddwch hefyd yn edrych ar feysydd ac amgylcheddau cymwysiadaol newydd lle gall cyfrifiadura fod yn fuddiol.

 

Mae'r rhaglen hon yn cael ei chynnal ar gampws Wrecsam fel bloc dwys, yn ystod hanner tymor a gwyliau, am gyfanswm o 15 diwrnod.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top