Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot

MSc
Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Campws Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae'r MSc hon mewn Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot (UAS) sydd â gogwydd ymarferol wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y byddai eu  meysydd galwedigaethol yn elwa o ddefnyddio technoleg UAS. Yn ystod y cwrs hwn cewch y cynnig i hyfforddi ar gyfer dystysgrif Caniatâd am Weithrediadau Masnachol (PfCO) yr Awdurdod Hedfan Sifil [CAA] ar gyfer Awyrennau Di-beilot bychain.

 

Byddwch hefyd yn adeiladu drôn ac yn datblygu dealltwriaeth fanwl o dechnoleg synhwyro prif lwyth. Bydd y cwrs hwn yn helpu i adeiladu eich hyder fel defnyddiwr dronau, sy'n eich galluogi i ymgymryd â theithiau dronau efelychedig a gwirioneddol yn ddiogel gan wybod eich bod chi wedi cydymffurfio â'r holl ofynion statudol perthnasol.

  

Mae dyluniad strwythurol a phensaernïaeth cydrannnau dronau'n faes o dechnoleg sy'n datblygu'n gyflym. Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym y cyfleusterau a'r staff cynorthwyol technegol sydd eu hangen i wireddu'r syniadau cysyniadol a allai fod gennych. Mae ein cyfleuster Canolfan Cyfansoddau Uwch yn galluogi cynhyrchu a phrofi cyrff awyrennau dronau perfformiad uchel, mae cyfleusterau prototeipio cyflym a chyfleusterau peiriannu CNC 5-echel, twneli gwynt ar gyfer profi erodynamig a'n labordai adeiladu a phrofi trydanol ac electronig sydd argael i gynhyrchu a phrofi cylchedau rheoli, synhwyro a chyflenwad pŵer. 

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top