Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Seicoleg Crefydd

MSc
Seicoleg Crefydd

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
3 Bl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Astudiwch gwrs unigryw mewn maes seicoleg cyffrous. Byddwch chi'n dysgu'n hyblyg ar-lein sy'n eich galluogi i drefnu'r cwrs yn ôl eich amserlen chi.

 

Mae'r cwrs yn eich annog i ofyn cwestiynau am gredoau ac arferion crefyddol, yn ogystal â sut mae hyn yn effeithio ar bobl a chymdeithas. Byddwch yn ymgymryd â'ch prosiectau ymchwil eu hunan o fewn gwahanol feysydd y ddisgyblaeth gan gynnwys: gwahaniaethau unigol; iechyd meddwl crefydd a diwylliant; seicoleg gymdeithasol profiad crefyddol, cred ac ymddygiad; a seicoleg crefydd gadarnhaol.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top