Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Dysgu a Thechnoleg

MSc
Dysgu a Thechnoleg

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
3 Bl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Gyda phlant a phobl ifanc yn datblygu sgiliau TG soffistigedig hyd yn oed yn gynharach, maent yn disgwyl i athrawon ddefnyddio'r dechnoleg hon i'w helpu i ddysgu. Mae ein cwrs ar-lein wedi ei gynllunio i fodloni'r disgwyliad hwn. Mae technoleg bellach yn cael ei defnyddio ym mhob sector addysg i wella dysgu, sy'n golygu bod y cyfrifoldeb ar ymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u defnyddio i gefnogi dysgwyr a dysgu o fewn eu hymarfer proffesiynol.

 

Byddwch yn archwilio ystod o dechnolegau a dulliau dysgu ar draws amrywiaeth o amgylcheddau ac yn ystyried sut y gallant gael eu defnyddio ar eu mwyaf effeithiol i wella addysgu.

 

Drwy brofi defnydd o'r technolegau hyn o fewn eu maes astudio eu hunain, bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o sut y gellir eu defnyddio o fewn eu ymarfer eu hunain. Ar ôl cwblhau'r byddwch yn meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth i fod yn ddehonglwyr blaenllaw o ddysgu a gyfoethogir gan dechnoleg.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top