GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Gwyddorau Iechyd

MSc
Gwyddorau Iechyd

Hyblyg

o ran llwybrau astudio


Amrywiaeth

o dechnegau dysgu ac addysgu


Datblygiad

gwybodaeth arbenigol mewn disgyblaethau cysylltiedeig ag iechyd


BL Mynediad: 2019

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen


Mae ein gradd Meistr mewn Gwyddorau Meddygol yn rhaglen hyblyg sy'n cynnwys amrediad o lwybrau astudio, sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth arbenigol sydd hefyd yn cwrdd ag amcanion gawledigaethol ymarferwyr mewn disgyblaethau clinigol a disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd.

 

Un o rinweddau'r cwrs yw ei fod yn darparu cydbwysedd rhwng cynnwys arbenigol a chynnwys cyffredinol er mwyn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion addysgol myfyrwyr. Mae ganddo ymagwedd fyd-eang a'i nod yw annog ymarfer rhyng-broffesiynol drwy fod yn agored i aelodau o broffesiynol iechyd a pherthynol i iechyd mewn cymuned academaidd.

 

Mae'r llwybrau generig a'r llwybrau a enwir ar y rhaglen wedi eu cynllunio i wella eich cyflogadwyedd drwy ddatblygu'ch drylwyr eich gwybodaeth iechyd cyfoes a'r sgiliau trosglwyddadwy cysylltiedig (ac yn ei dro diwallu anghenion iechyd a gofal iechyd y poblogaethau yr ydych yn eu gwasanaethu).

 

I fyfyrwyr ar lwybr perthnasol sy'n cwrdd â gofynion mynediad penodol modiwl opsiynol, mae hefyd cyfle i gyflawni dysgu sy'n bodloni gofynion proffesiynol ar gyfer rhagnodi annibynnol neu atodol, mentora neu addysgu mewn ymarfer.

 

PG finance banner Cymraeg

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top