GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwyddorau Iechyd

MSc
Gwyddorau Iechyd

Hyblyg

o ran llwybrau astudio


Amrywiaeth

o dechnegau dysgu ac addysgu


Datblygiad

gwybodaeth arbenigol mewn disgyblaethau cysylltiedeig ag iechyd


BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen


Mae ein gradd Meistr mewn Gwyddorau Meddygol yn rhaglen hyblyg sy'n cynnwys amrediad o lwybrau astudio, sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth arbenigol sydd hefyd yn cwrdd ag amcanion gawledigaethol ymarferwyr mewn disgyblaethau clinigol a disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd.

 

Un o rinweddau'r cwrs yw ei fod yn darparu cydbwysedd rhwng cynnwys arbenigol a chynnwys cyffredinol er mwyn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion addysgol myfyrwyr. Mae ganddo ymagwedd fyd-eang a'i nod yw annog ymarfer rhyng-broffesiynol drwy fod yn agored i aelodau o broffesiynol iechyd a pherthynol i iechyd mewn cymuned academaidd.

 

Mae'r llwybrau generig a'r llwybrau a enwir ar y rhaglen wedi eu cynllunio i wella eich cyflogadwyedd drwy ddatblygu'ch drylwyr eich gwybodaeth iechyd cyfoes a'r sgiliau trosglwyddadwy cysylltiedig (ac yn ei dro diwallu anghenion iechyd a gofal iechyd y poblogaethau yr ydych yn eu gwasanaethu).

 

I fyfyrwyr ar lwybr perthnasol sy'n cwrdd â gofynion mynediad penodol modiwl opsiynol, mae hefyd cyfle i gyflawni dysgu sy'n bodloni gofynion proffesiynol ar gyfer rhagnodi annibynnol neu atodol, mentora neu addysgu mewn ymarfer.

 

*Yn amodol ar ail-ddilysu. Fel rhan o'i sicrhau ansawdd a'i wella'n barhaus, mae gan y Brifysgol gyrsiau datblygu newydd ac wedi'u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn y broses o gael eu cwblhau ac maent yn aros am eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘dilysu’. Cyn gynted ag y bydd y rhaglenni wedi'u dilysu, cadarnheir manylion y cwrs. Mae mwyafrif y cyrsiau newydd sy’n dal i fod yn ‘destun dilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; fodd bynnag, nid yw hyn wedi'i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu'n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a darperir cymorth i'r rhai sydd wedi cael cynnig lle i ddod o hyd i gwrs amgen addas yn Prifysgol Glyndwr Wrecsam neu mewn darparwr arall.

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top