GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Gwyddorau Iechyd

MSc
Gwyddorau Iechyd

Hyblyg

o ran llwybrau astudio


Amrywiaeth

o dechnegau dysgu ac addysgu


Datblygiad

gwybodaeth arbenigol mewn disgyblaethau cysylltiedeig ag iechyd


BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen


Mae ein gradd Meistr mewn Gwyddorau Meddygol yn rhaglen hyblyg sy'n cynnwys amrediad o lwybrau astudio, sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth arbenigol sydd hefyd yn cwrdd ag amcanion gawledigaethol ymarferwyr mewn disgyblaethau clinigol a disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd.

 

Un o rinweddau'r cwrs yw ei fod yn darparu cydbwysedd rhwng cynnwys arbenigol a chynnwys cyffredinol er mwyn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion addysgol myfyrwyr. Mae ganddo ymagwedd fyd-eang a'i nod yw annog ymarfer rhyng-broffesiynol drwy fod yn agored i aelodau o broffesiynol iechyd a pherthynol i iechyd mewn cymuned academaidd.

 

Mae'r llwybrau generig a'r llwybrau a enwir ar y rhaglen wedi eu cynllunio i wella eich cyflogadwyedd drwy ddatblygu'ch drylwyr eich gwybodaeth iechyd cyfoes a'r sgiliau trosglwyddadwy cysylltiedig (ac yn ei dro diwallu anghenion iechyd a gofal iechyd y poblogaethau yr ydych yn eu gwasanaethu).

 

I fyfyrwyr ar lwybr perthnasol sy'n cwrdd â gofynion mynediad penodol modiwl opsiynol, mae hefyd cyfle i gyflawni dysgu sy'n bodloni gofynion proffesiynol ar gyfer rhagnodi annibynnol neu atodol, mentora neu addysgu mewn ymarfer.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top