Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gwyddorau Iechyd

MSc
Gwyddorau Iechyd

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
3 Bl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen


Mae ein gradd Meistr mewn Gwyddorau Meddygol yn rhaglen hyblyg sy'n cynnwys amrediad o lwybrau astudio, sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth arbenigol sydd hefyd yn cwrdd ag amcanion gawledigaethol ymarferwyr mewn disgyblaethau clinigol a disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd.

 

Un o rinweddau'r cwrs yw ei fod yn darparu cydbwysedd rhwng cynnwys arbenigol a chynnwys cyffredinol er mwyn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion addysgol myfyrwyr. Mae ganddo ymagwedd fyd-eang a'i nod yw annog ymarfer rhyng-broffesiynol drwy fod yn agored i aelodau o broffesiynol iechyd a pherthynol i iechyd mewn cymuned academaidd.

 

Mae'r llwybrau generig a'r llwybrau a enwir ar y rhaglen wedi eu cynllunio i wella eich cyflogadwyedd drwy ddatblygu'ch drylwyr eich gwybodaeth iechyd cyfoes a'r sgiliau trosglwyddadwy cysylltiedig (ac yn ei dro diwallu anghenion iechyd a gofal iechyd y poblogaethau yr ydych yn eu gwasanaethu).

 

I fyfyrwyr ar lwybr perthnasol sy'n cwrdd â gofynion mynediad penodol modiwl opsiynol, mae hefyd cyfle i gyflawni dysgu sy'n bodloni gofynion proffesiynol ar gyfer rhagnodi annibynnol neu atodol, mentora neu addysgu mewn ymarfer.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top