GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy)

MSc
Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy)

BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Er mwyn cwrdd â thargedau lleihau carbon 2050 i reoli newid yn yr hinsawdd, mae aelod-wladwriaethau'r UE wedi llofnodi targedau cyfreithiol i newid o ffynonellau ynni tanwydd ffosil traddodiadol i egni adnewyddadwy a chynaliadwy. Mae'r rhaglen MSc hon yn cynnig cyfle i raddedigion gael mynediad at y maes cyffrous, deinamig a hynod arloesol hwn.

 

Mae'r rhaglen yn cyflwyno trosolwg cyfredol o bob un o'r prif ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae hyn yn cynnwys y sgiliau peirianneg sy'n gysylltiedig â dewis, dylunio a gosod yr offer i ddal, yn ogystal â'i gadw, ei drosi a'i drosglwyddo yn ffurflenni defnyddiol.

 

Mae'r rhaglen hefyd yn edrych ar agweddau peirianegol ar ynni glân, economeg a marchnadoedd ynni. Mae cost/budd/tariff/dadansoddiad risg ynni adnewyddadwy yn cael eu cymharu â ffynonellau tanwydd ffosil traddodiadol a ffynonellau ynni niwclear. Ymdrinnir â materion cymdeithasol-economaidd, diogelwch ynni a materion gwleidyddol  yn ogystal â ffactorau amgylcheddol gwahanol ffynonellau ynni.

 

Bydd dyfodol ynni adnewyddadwy yn dibynnu ar fusnesau, gwleidyddion, peirianwyr a rheolwyr blaengar ac felly mae'r rhaglen hon hefyd yn annog creadigrwydd ac entrepreneuriaeth i gynhyrchu atebion i broblemau byd go iawn.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top