GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Mecatroneg)

MSc
Peirianneg (Mecatroneg)

Cyfuno

peirianneg drydanol ac electronig, mecanyddol a meddalwedd


Galw

gan ddiwydiant am raddedigion a all weithio yn yr amgylchedd peirianneg ryngddisgyblaethol hon


Datblygwch

sgiliau dylunio a modelu systemau electromecanyddol


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae Mecatroneg yn gyfuniad modern o beirianneg drydanol ac electronig, mecanyddol a meddalwedd.

 

Y rhyngwyneb rhwng amgylcheddau trydanol a mecanyddol yw rôl peiriannydd Mecatroneg. Mae'n cyfuno peirianneg dra-chywir, rheoli awtomatig a chyfrifiaduron amser real i gynhyrchu cynnyrch arloesol, megis ffonau call, gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion, microsgopau electron ac offer meddygol. Mae prosesau gweithgynhyrchu robotig, systemau awtomatig seiliedig ar weld, a systemau llywio cerbydau hefyd yn defnyddio gwyddorion Mecatroneg.

 

Mae galw cynyddol yn y diwydiant ar gyfer graddedigion a all weithio yn yr amgylchedd peirianneg rhyngddisgyblaethol hwn. Mae cwmnïau rhyngwladol megis Siemens, Volkswagen, a Micron Semiconductors ayb oll yn recriwtio graddedigion a chanddynt broffil Mecatroneg.

 

I ddatblygu sgiliau Mecatroneg, mae'r rhaglen yn cynnwys dylunio a modelu systemau electromecanyddol megis lleoli breichiau robotig, technoleg dethol a gosod gan ddefnyddio golwg, adnabod ac synhwyro adborth.

 

Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys modelu system rheoli amser real a dylunio, datblygu a gweithredu systemau mewnblanedig. Mae rhaglennu'n cynnwys ieithoedd  lefel uchel a lefel isel megis Python, C neu C ++, a VHDL ar gyfer cymwysiadau FPGA.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top