Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Mecatroneg)*

MSc
Peirianneg (Mecatroneg)*

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae Mecatroneg yn gyfuniad modern o beirianneg drydanol ac electronig, mecanyddol a meddalwedd.

 

Y rhyngwyneb rhwng amgylcheddau trydanol a mecanyddol yw rôl peiriannydd Mecatroneg. Mae'n cyfuno peirianneg dra-chywir, rheoli awtomatig a chyfrifiaduron amser real i gynhyrchu cynnyrch arloesol, megis ffonau call, gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion, microsgopau electron ac offer meddygol. Mae prosesau gweithgynhyrchu robotig, systemau awtomatig seiliedig ar weld, a systemau llywio cerbydau hefyd yn defnyddio gwyddorion Mecatroneg.

 

Mae galw cynyddol yn y diwydiant ar gyfer graddedigion a all weithio yn yr amgylchedd peirianneg rhyngddisgyblaethol hwn. Mae cwmnïau rhyngwladol megis Siemens, Volkswagen, a Micron Semiconductors ayb oll yn recriwtio graddedigion a chanddynt broffil Mecatroneg.

 

I ddatblygu sgiliau Mecatroneg, mae'r rhaglen yn cynnwys dylunio a modelu systemau electromecanyddol megis lleoli breichiau robotig, technoleg dethol a gosod gan ddefnyddio golwg, adnabod ac synhwyro adborth.

 

Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys modelu system rheoli amser real a dylunio, datblygu a gweithredu systemau mewnblanedig. Mae rhaglennu'n cynnwys ieithoedd  lefel uchel a lefel isel megis Python, C neu C ++, a VHDL ar gyfer cymwysiadau FPGA.

 

* Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top