GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol)

MSc
Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol)

Profiadol

staff academaidd â phrofiad o ystod eang o ddisgyblaethau peirianneg


Symudwch ymlaen

i lefelau rheoli yn eich gyrfa


Datblygwch

sgiliau a werthfawrogi'n fawr yn y diwydiannau peirianneg a gweithgynhyrchu


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae Llywodraeth yn canolbwyntio'n helaeth ar hybu diwydiant gweithgynhyrchu'r DU; gallai methu â chwrdd â gofynion sgiliau peirianneg gostio £27bn y flwyddyn i'r DU.

 

Bydd 58% o'r holl swyddi newydd yn gysylltiedig â STEM, a mae rhaid i nifer y bobl sy'n astudio am raddau mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg gynyddu dros 40% ar y lefelau presennol os am fodloni gofynion.

 


O'r holl sgiliau STEM, mae'r rheini ym maes peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu yn dod yn fwyfwy gwerthfawr.

 

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr, ein nod yw sicrhau bod yr MSc Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol) yn cynnwys addysgu pwrpasol a phrofiad ymchwil i ddarparu cefndir cadarn ar gyfer gyrfa yn y sector diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu.

 

Mae gan lawer o'r staff academaidd brofiad diwydiannol sy'n cwmpasu ystod eang o feysydd peirianneg a lefelau gweithio. Mae llawer o fyfyrwyr o'r blynyddoedd blaenorol bellach mewn swyddi gyda'rcwmnïau rhyngwladol gorau megis Rolls-Royce,  Siemens, Alstom ac Airbus.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top