Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol)*

MSc
Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol)*

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae Llywodraeth yn canolbwyntio'n helaeth ar hybu diwydiant gweithgynhyrchu'r DU; gallai methu â chwrdd â gofynion sgiliau peirianneg gostio £27bn y flwyddyn i'r DU.

 

Bydd 58% o'r holl swyddi newydd yn gysylltiedig â STEM, a mae rhaid i nifer y bobl sy'n astudio am raddau mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg gynyddu dros 40% ar y lefelau presennol os am fodloni gofynion.

 


O'r holl sgiliau STEM, mae'r rheini ym maes peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu yn dod yn fwyfwy gwerthfawr.

 

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr, ein nod yw sicrhau bod yr MSc Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol) yn cynnwys addysgu pwrpasol a phrofiad ymchwil i ddarparu cefndir cadarn ar gyfer gyrfa yn y sector diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu.

 

Mae gan lawer o'r staff academaidd brofiad diwydiannol sy'n cwmpasu ystod eang o feysydd peirianneg a lefelau gweithio. Mae llawer o fyfyrwyr o'r blynyddoedd blaenorol bellach mewn swyddi gyda'rcwmnïau rhyngwladol gorau megis Rolls-Royce,  Siemens, Alstom ac Airbus.

 * Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top