GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

MSc
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

Symud ymlaen

i lefel nesaf eich gyrfa


Offer meddalwedd

diwydiant megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn cael eu defnyddio'n helaeth


Datblygwch

sgiliau allweddol mewn dylunio, modelu a dadansoddi dyluniad cylchredau


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae peirianneg Drydanol ac Electronig bellach yn rhan bwysig o lawer o ddiwydiannau blaenllaw.

 

Yn y diwydiant modurol, er enghraifft, mae'n ofynnol i beirianwyr trydanol ac electronig ddylunio unedau rheoli peiriant, dangosyddion paneli blaen, systemau aerdymheru, diogelwch, brecio a systemau infotainment.

 

Mae peirianwyr trydanol ac electronig hefyd yn gysylltiedig â systemau signalau a rheoli rheilffyrdd uwch, yn ogystal â thelathrebu, ar gyfer cymwysiadau ffonau symudol. Mae yna hefyd lawer o rolau iddyn nhw yn y diwydiannau ynni, er enghraifft dylunio a rhedeg systemau rheoli cymhleth megis y rhai sydd eu hangen er mwyn rhedeg y Grid Cenedlaethol neu i reoli atomfa niwclear.

 

Mae hefyd angen graddedigion Peirianneg Drydanol ac Electronig ar gyfer y diwydiant nwyddau traul cyflym e.e. datblygu'r sgriniau call diweddaraf a'r defnydd o drawsgludwyr deallus yn yr amgylchedd awtomeiddio diwydiannol a chartref.

 

Er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer y swyddi hyn mae'r cwrs yn cwmpasu dylunio, modelu a phrofi algorithmau ar gyfer cydosodiadau cymhleth. Mae dadansoddi dyluniad cylchedau ar gyfer amleddau isel ac uchel hefyd yn elfen bwysig o gynnwys y cwrs.

 

Mae datblygu meddalwedd yn rhan annatod o rôl peirianwyr electronig heddiw ac i gefnogi hyn byddwch yn defnyddio offer meddalwedd megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn helaeth yn ystod y cwrs. Rhoddir sylw i gynaliadwyedd, cydymffurio â chyfarwyddebau RoHS a datrysiadau darfodiad.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top