GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

MSc
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

Symud ymlaen

i lefel nesaf eich gyrfa


Offer meddalwedd

diwydiant megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn cael eu defnyddio'n helaeth


Datblygwch

sgiliau allweddol mewn dylunio, modelu a dadansoddi dyluniad cylchredau


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae peirianneg Drydanol ac Electronig bellach yn rhan bwysig o lawer o ddiwydiannau blaenllaw.

 

Yn y diwydiant modurol, er enghraifft, mae'n ofynnol i beirianwyr trydanol ac electronig ddylunio unedau rheoli peiriant, dangosyddion paneli blaen, systemau aerdymheru, diogelwch, brecio a systemau infotainment.

 

Mae peirianwyr trydanol ac electronig hefyd yn gysylltiedig â systemau signalau a rheoli rheilffyrdd uwch, yn ogystal â thelathrebu, ar gyfer cymwysiadau ffonau symudol. Mae yna hefyd lawer o rolau iddyn nhw yn y diwydiannau ynni, er enghraifft dylunio a rhedeg systemau rheoli cymhleth megis y rhai sydd eu hangen er mwyn rhedeg y Grid Cenedlaethol neu i reoli atomfa niwclear.

 

Mae hefyd angen graddedigion Peirianneg Drydanol ac Electronig ar gyfer y diwydiant nwyddau traul cyflym e.e. datblygu'r sgriniau call diweddaraf a'r defnydd o drawsgludwyr deallus yn yr amgylchedd awtomeiddio diwydiannol a chartref.

 

Er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer y swyddi hyn mae'r cwrs yn cwmpasu dylunio, modelu a phrofi algorithmau ar gyfer cydosodiadau cymhleth. Mae dadansoddi dyluniad cylchedau ar gyfer amleddau isel ac uchel hefyd yn elfen bwysig o gynnwys y cwrs.

 

Mae datblygu meddalwedd yn rhan annatod o rôl peirianwyr electronig heddiw ac i gefnogi hyn byddwch yn defnyddio offer meddalwedd megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn helaeth yn ystod y cwrs. Rhoddir sylw i gynaliadwyedd, cydymffurio â chyfarwyddebau RoHS a datrysiadau darfodiad.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top