Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

MSc
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae peirianneg Drydanol ac Electronig bellach yn rhan bwysig o lawer o ddiwydiannau blaenllaw.

 

Yn y diwydiant modurol, er enghraifft, mae'n ofynnol i beirianwyr trydanol ac electronig ddylunio unedau rheoli peiriant, dangosyddion paneli blaen, systemau aerdymheru, diogelwch, brecio a systemau infotainment.

 

Mae peirianwyr trydanol ac electronig hefyd yn gysylltiedig â systemau signalau a rheoli rheilffyrdd uwch, yn ogystal â thelathrebu, ar gyfer cymwysiadau ffonau symudol. Mae yna hefyd lawer o rolau iddyn nhw yn y diwydiannau ynni, er enghraifft dylunio a rhedeg systemau rheoli cymhleth megis y rhai sydd eu hangen er mwyn rhedeg y Grid Cenedlaethol neu i reoli atomfa niwclear.

 

Mae hefyd angen graddedigion Peirianneg Drydanol ac Electronig ar gyfer y diwydiant nwyddau traul cyflym e.e. datblygu'r sgriniau call diweddaraf a'r defnydd o drawsgludwyr deallus yn yr amgylchedd awtomeiddio diwydiannol a chartref.

 

Er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer y swyddi hyn mae'r cwrs yn cwmpasu dylunio, modelu a phrofi algorithmau ar gyfer cydosodiadau cymhleth. Mae dadansoddi dyluniad cylchedau ar gyfer amleddau isel ac uchel hefyd yn elfen bwysig o gynnwys y cwrs.

 

Mae datblygu meddalwedd yn rhan annatod o rôl peirianwyr electronig heddiw ac i gefnogi hyn byddwch yn defnyddio offer meddalwedd megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn helaeth yn ystod y cwrs. Rhoddir sylw i gynaliadwyedd, cydymffurio â chyfarwyddebau RoHS a datrysiadau darfodiad.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top