GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)

MSc
Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)

canolfan Hyfforddi

Mynediad i'r Ganolfan Hyfforddiant a Datblygiad Uwch Gyfansoddion


Blaengar

dylunio â chymorth cyfrifiadur, meddalwedd dadansoddi ac efelychu arloesol


Arbenigol

Datblygwch wybodaeth mewn diwydiant sy'n tyfu


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r defnydd o ddeunyddiau cyfansawdd yn y diwydiant awyrofod wedi cael cryn dipyn o sylw gyda'r Airbus A350XWB a'r Boeing Dreamliner yn cyrraedd penawdau'r newyddion ond gellir ymestyn manteision defnyddio deunyddiau cyfansawdd i'r rhan fwyaf o feysydd peirianneg a disgyblaethau.

 

Mae ymddangosiad cyflym cyfansoddion fel deunydd poblogaidd wedi arwain at brinder Peirianwyr yn y maes sydd â'r wybodaeth arbenigol angenrheidiol. Mae'r MSc mewn Peirianneg Deunyddiau Cyfansawdd hon wedi cael ei datblygu gyda hyn mewn golwg. Bydd myfyrwyr yn dysgu cylch oed cyflawn cydrannau a ddylunir ac a wneir gyda deunyddiau cyfansawdd.

 

O'r egwyddorion cyntaf, bydd darpar fyfyrwyr yn dysgu'r rhannau cyfansoddol o ddeunydd cyfansawdd ac yn deall y rhesymau dros ddewis pob deunydd. O'r fan honno, deallir methodolegau gweithgynhyrchu. Dysgir dylunio drwy ddefnyddio cyfansoddion ar ôl i'r gwahanol fathau o fethiannau gael eu dangos. Yn olaf, trafodir yn fanwl atgyweirio, ailgylchu a gwaredu cyfansoddion.

 

Bydd myfyrwyr yn cael eu dysgu gan ddarlithwyr o gefndiroedd diwydiannol ac ymchwil trwy gyfuniad o ddarlithoedd, dosbarthiadau tiwtorial, sesiynau labordy a dosbarthiadau cyfrifiadurol. Dysgir meddalwedd safon diwydiant er mwyn galluogi'r myfyrwyr i raddio gyda'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top