GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)

MSc
Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)

canolfan Hyfforddi

Mynediad i'r Ganolfan Hyfforddiant a Datblygiad Uwch Gyfansoddion


Blaengar

dylunio â chymorth cyfrifiadur, meddalwedd dadansoddi ac efelychu arloesol


Arbenigol

Datblygwch wybodaeth mewn diwydiant sy'n tyfu


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r defnydd o ddeunyddiau cyfansawdd yn y diwydiant awyrofod wedi cael cryn dipyn o sylw gyda'r Airbus A350XWB a'r Boeing Dreamliner yn cyrraedd penawdau'r newyddion ond gellir ymestyn manteision defnyddio deunyddiau cyfansawdd i'r rhan fwyaf o feysydd peirianneg a disgyblaethau.

 

Mae ymddangosiad cyflym cyfansoddion fel deunydd poblogaidd wedi arwain at brinder Peirianwyr yn y maes sydd â'r wybodaeth arbenigol angenrheidiol. Mae'r MSc mewn Peirianneg Deunyddiau Cyfansawdd hon wedi cael ei datblygu gyda hyn mewn golwg. Bydd myfyrwyr yn dysgu cylch oed cyflawn cydrannau a ddylunir ac a wneir gyda deunyddiau cyfansawdd.

 

O'r egwyddorion cyntaf, bydd darpar fyfyrwyr yn dysgu'r rhannau cyfansoddol o ddeunydd cyfansawdd ac yn deall y rhesymau dros ddewis pob deunydd. O'r fan honno, deallir methodolegau gweithgynhyrchu. Dysgir dylunio drwy ddefnyddio cyfansoddion ar ôl i'r gwahanol fathau o fethiannau gael eu dangos. Yn olaf, trafodir yn fanwl atgyweirio, ailgylchu a gwaredu cyfansoddion.

 

Bydd myfyrwyr yn cael eu dysgu gan ddarlithwyr o gefndiroedd diwydiannol ac ymchwil trwy gyfuniad o ddarlithoedd, dosbarthiadau tiwtorial, sesiynau labordy a dosbarthiadau cyfrifiadurol. Dysgir meddalwedd safon diwydiant er mwyn galluogi'r myfyrwyr i raddio gyda'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top