GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Modurol)

MSc
Peirianneg (Modurol)

Diwydiant

Cysylltiadau cadarn â diwydiant


Mynediad

i weithdai chwaraeon modur a gweithdai cynhyrchu safon diwydiant


Cynnydd

i lefel nesaf eich gyrfa yn y diwydiant


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae gan Brifysgol Glyndŵr hanes amlwg o lwyddiant mewn Peirianneg Fodurol a Cheir Perfformio. Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau sy'n cwmpasu agweddau hanfodol maes peirianneg fodurol, ac yn darparu cefndir cadarn ar gyfer gyrfa yn y sector peirianneg fodurol a moduron.

 

Mae gan ddarlithwyr a staff cynorthwyol y profiad diwydiannol gofynnol ac maent yn ymarferwyr (rasio trac, adeiladu ceir ayyb).

 

Mae gan y labordai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam offer a cherbydau arbenigol cyfoes.

 

Mae'r rhaglen yn rhoi'r cyfle i gyfuno agweddau ymarferol yn ogystal â phrosiectau efelychu. Mae'r brifysgol yn gweithredu labordy cyfrifiadurol gyda meddalwedd berthnasol i'r diwydiant, e.e. CATIA, ANSYS (Mecanyddol a Dynameg Hylifau Cyfrifadol [CFD]).

 

Mae awyrgylch agored a chyfeillgar yn gwella profiad dysgu'r myfyrwyr. Mae cysylltiadau cryf â chwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn sicrhau bod safon yr addysgu yn berthnasol i'r diwydiant ac maen nhw'n darparu'r man cychwyn gorau posibl i'r myfyrwyr i'w llwybrau gyrfa proffesiynol.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top