GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Awyrennol)

MSc
Peirianneg (Awyrennol)

Mynediad

i efelychydd hedfan Merlin blaengar


Meddalwedd

dylunio, dadasoddi ac efelychu arloesol


cyfleusterau

yn cynnwys twnelau gwynt is-sonig ac uwch-sonig a phrototeipio cyflym


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae aerodynameg a perfformiadau llywio awyrennau ymhlith yr agweddau mwyaf pwysig a mwyaf heriol o faes dylunio awyrennau, yn enwedig o ystyried deunyddiau uwch a thechnolegau awyrennau uwch.

 

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, bydd yr MSc Peirianneg (Awyrennol) yn galluogi ymgeiswyr i ddatblygu dealltwriaeth ddofn a sgiliau cadarn mewn aerodynameg a dylunio awyrennau'n erodynamig,  mynd i'r afael â gwybodaeth fanwl am ddeunyddiau a aloeon cyfansawdd a'r egwyddorion cymhwyso perthnasol, adolygu ac asesu'n feirniadol defnydd ac ymarfer deunyddiau uwch mewn awyrennau modern, modelu a dadansoddi'n feirniadol ymddygiad deinamig awyrennau'n hedfan a defnyddio agweddau rheoli modern ar gyfer awyrennau a ffurfweddwyd gan reolyddion.

 

Bydd ymgeiswyr yn cael defnyddio ein hefelychydd hedfan Merlin arloesol er mwyn dylunio a phrofi eu hawyren eu hunain a byddant  yn dysgu a defnyddio meddalwedd dylunio, dadansoddi ac efelychu arloesol: MATLAB/Simulink, CATIA v5, ANSYS, ac ABAQUS. Byddant hefyd yn defnyddio cyfleusterau twnnel gwynt is-sonig ac uwchsonig a chyfleusterau prototeipio cyflym. Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsamgerllaw un o gwmnïau hedfan mwyaf y byd, Airbus ac mae ganddi hefyd gysylltiadau agos â diwydiannau hedfan, megis Rolls-Royce, Raytheon, Magellan, ac Airbus.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top