GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadura

MSc
Cyfrifiadura

Achrededig

gan BCS, y Sefydliad Siartredig TG


Datblygwch

Sgiliau ac arbenigedd perthnasol i ddiwydiant i ddod yn arbenidgwr cyfrifiadura ystwyth ac addasadwy


Sgiliau technegol

ac arbenigol ym mesydd rhwydweithio, datblygu gwe, neu ymarfer proffesiynol


BL Mynediad: 2019

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Cewch ddatblygu'r sgiliau a'r arbenigedd perthnasol i ddiwydiant i ddod yn arbenigwr cyfrifiadurol ystwyth, hyblyg ar ein rhaglenni cwrs. Mae'r cwrs hwn sydd â ffocws diwydiant yn rhoi cyfle i fyfyrwyr nad yw eu gradd gyntaf ym maes cyfrifiadura (oneu y cafodd eu gradd mewn cyfrifiadura ei dyfarnu beth amser yn ôl), y sgiliau sydd eu hangen i ddod yn weithiwr proffesiynol TG.

 

Ynghyd ag elfennau o raglennu cyfrifiadurol a chronfeydd data trylwyr, mae'r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o fodiwlau gorfodol sy'n rhoi'r wybodaeth graidd i fod yn ymarferydd effeithiol yn y diwydiant cyfrifiadurol. Mae'r rhain yn cael eu cyfuno â modiwlau dewisol sy'n ymdrin â phynciau arbenigol ychwanegol.

 

Byddwch yn cwblhau prosiect yn ystod yr haf a fydd fel arfer yn cynnwys dylunio a gweithredu darn sylweddol o feddalwedd.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top