GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Rhwydweithio Cyfrifiadurol

MSc
Rhwydweithio Cyfrifiadurol

Symud ymlaen

Datblygwch y sgiliau arbenigol sydd eu hangen i symud ymlaen i swyddi technegol uwch a swyddi rheoli


Ymarferol

ffocws ar rwydweithio, wedi'i ganoli o gwmpas datrys problemau rhwydweithiau byd go-iawn


Cisco

opsiynau i gwblhau Cymwysterau Tystysgrifau Cisco


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r Rhaglen

Ewch â'ch sgiliau rhwydweithio cyfrifiadurol i'r lefel nesaf gyda'n cwrs sydd â ffocws ar ddiwydiant. Wrth i'r galw am arbenigwyr yn y diwydiant rhwydweithio cyfrifiadurol barhau i dyfu, bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i ddatblygu'r sgiliau technegol ac ymgynghorol arbenigol sydd eu hangen i symud ymlaen i swyddi technegol a rheoli uwch mewn busnes, neu weithio tuag at astudio am ddoethuriaeth.

 

Gan ganolbwyntio ar rwydweithio ymarferol yn hytrach na chysyniadau haniaethol neu ddamcaniaethau mewn cyfathrebu data, mae’r rhaglen yn ymwneud yn bennaf â datrys problemau rhwydweithiol y byd go iawn, cynllunio, dylunio a datblygu gwasanaethau ac isadeileddau rhwydwaith cymhleth, yn ogystal â defnyddio caledwedd a phrotocolau cyfredol a newydd. 

 

Ar gyfer eich traethawd hir, bydd disgwyl i chi archwilio technolegau arloesol, gweithredu a phrofi datrysiadau rhwydweithio newydd, neu ddatblygu neu ddadansoddi cymwysiadau rhwydweithio gwreiddiol.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

BCS logo
FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top