Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Rhwydweithio Cyfrifiadurol

MSc
Rhwydweithio Cyfrifiadurol

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r Rhaglen

Ewch â'ch sgiliau rhwydweithio cyfrifiadurol i'r lefel nesaf gyda'n cwrs sydd â ffocws ar ddiwydiant. Wrth i'r galw am arbenigwyr yn y diwydiant rhwydweithio cyfrifiadurol barhau i dyfu, bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i ddatblygu'r sgiliau technegol ac ymgynghorol arbenigol sydd eu hangen i symud ymlaen i swyddi technegol a rheoli uwch mewn busnes, neu weithio tuag at astudio am ddoethuriaeth.

 

Gan ganolbwyntio ar rwydweithio ymarferol yn hytrach na chysyniadau haniaethol neu ddamcaniaethau mewn cyfathrebu data, mae’r rhaglen yn ymwneud yn bennaf â datrys problemau rhwydweithiol y byd go iawn, cynllunio, dylunio a datblygu gwasanaethau ac isadeileddau rhwydwaith cymhleth, yn ogystal â defnyddio caledwedd a phrotocolau cyfredol a newydd. 

 

Ar gyfer eich traethawd hir, bydd disgwyl i chi archwilio technolegau arloesol, gweithredu a phrofi datrysiadau rhwydweithio newydd, neu ddatblygu neu ddadansoddi cymwysiadau rhwydweithio gwreiddiol.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top