GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

MSc
Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Cysylltwch â

chynrychiolwyr o'r diwydiant drwy ddarlithoedd gwadd, seminarau a digwyddiadau


Datblygwch

gynllun busnes gemau/cyfryngau ynghyd â sgiliauy arweinyddiaeth a rheolaeth


Arbenigol

Gweithiwch gyda'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio arbenigol ar gyfer dylunio a chynhyrchu


BL Mynediad: 2019

Hyd y Cwrs: 1.5 BL (LlA) 2-3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae datblygu gemau cyfrifiadurol yn dal yn un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y sector technoleg ddigidol, ac oherwydd hyn mae galw cynyddol am arbenigwyr technegol, rheolwyr ac ymgynghorwyr.

 


Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fynd â sgiliau datblygu technegol, rheoli a mentergarwch i lefel sydd ei hangen i gael swyddi rheoli a thechnegol uwch mewn stiwdios, ynghyd â'r sgiliau sydd eu hangen i greu a chynnal busnesau gemau/cyfryngau hyfyw.

 

Gan adeiladu ar sylfaen gadarn ein rhaglen lwyddiannus mewn Datblygu Gêmau, mae'r cwrs hwn yn elwa ar fanteision cysylltiadau diwydiant agos gydag ymweliadau a siaradwyr gwadd cyson yn rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

 

Mae gennym record ardderchog ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

 

Un o brif elfennau'r cwrs yw ei bwyslais ar gyfuno datblygiad technegol uwch gyda sgiliau busnes a rheoli cynaliadwy uwch. Drwy gyfrwng ein menter Cyflymydd Busnes unigryw, yr ydym yn darparu damcaniaeth ac ymarfer safon diwydiant sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu profiad gwerthfawr o'r broses o gynllunio busnes a chyllid, ynghyd â rheoli stiwdio gemau.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top