GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

MSc
Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Cysylltwch â

chynrychiolwyr o'r diwydiant drwy ddarlithoedd gwadd, seminarau a digwyddiadau


Datblygwch

gynllun busnes gemau/cyfryngau ynghyd â sgiliauy arweinyddiaeth a rheolaeth


Arbenigol

Gweithiwch gyda'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio arbenigol ar gyfer dylunio a chynhyrchu


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1.5 BL (LlA) 2-3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ganolfan datblygu gemau sydd wedi ennill nifer o wobrau cenedlaethol (Hwb y Flwyddyn Tranzfuser 2018, Cyfrannwr DU'r Flwyddyn 2018, Gwobr Tranzfuser 2018) ac sydd yn adnabyddus ar draws y DU am gymorth datblygu gemau annibynnol. 

 

Mae datblygu gemau cyfrifiadurol yn un o’r diwydiannau sydd yn tyfu’r gyflymaf yn y sector technoleg ddigidol, ac felly mae yna alw cynyddol am arbenigwyr technegol, rheolwyr ac ymgynghorwyr. 

 

Mae'r  cwrs wedi'i gynllunio i godi sgiliau datblygu technegol, rheoli a mentergarwch i’r lefel sydd ei hangen i sicrhau swyddi technegol a rheolaethol uwch mewn stiwdios, yn ogystal â’r sgiliau angenrheidiol i greu a chynnal gemau a busnesau yn y cyfryngau sydd yn ddichonadwy.

 

Elfen allweddol o’r cwrs yw’r pwyslais ar gyfuno datblygiad technegol uwch â sgiliau rheoli a sgiliau busnes cynaliadwy cryf.

 

Mae’r rhaglen Cyflymydd Busnes yn cynnig safonau damcaniaeth ac ymarfer y diwydiant, fel bod myfyrwyr yn ennill profiad gwerthfawr o gynllunio busnes a chyllid ynghyd â sut i reoli stiwdio gemau.  

 

PG finance banner Cymraeg

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
FfRhA Arian
BCS logo
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top