GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

MSc
Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Cysylltwch â

chynrychiolwyr o'r diwydiant drwy ddarlithoedd gwadd, seminarau a digwyddiadau


Datblygwch

gynllun busnes gemau/cyfryngau ynghyd â sgiliauy arweinyddiaeth a rheolaeth


Arbenigol

Gweithiwch gyda'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio arbenigol ar gyfer dylunio a chynhyrchu


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1.5 BL (LlA) 2-3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ganolfan datblygu gemau sydd wedi ennill nifer o wobrau cenedlaethol (Hwb y Flwyddyn Tranzfuser 2018, Cyfrannwr DU'r Flwyddyn 2018, Gwobr Tranzfuser 2018) ac sydd yn adnabyddus ar draws y DU am gymorth datblygu gemau annibynnol. 

 

Mae datblygu gemau cyfrifiadurol yn un o’r diwydiannau sydd yn tyfu’r gyflymaf yn y sector technoleg ddigidol, ac felly mae yna alw cynyddol am arbenigwyr technegol, rheolwyr ac ymgynghorwyr. 

 

Mae'r  cwrs wedi'i gynllunio i godi sgiliau datblygu technegol, rheoli a mentergarwch i’r lefel sydd ei hangen i sicrhau swyddi technegol a rheolaethol uwch mewn stiwdios, yn ogystal â’r sgiliau angenrheidiol i greu a chynnal gemau a busnesau yn y cyfryngau sydd yn ddichonadwy.

 

Elfen allweddol o’r cwrs yw’r pwyslais ar gyfuno datblygiad technegol uwch â sgiliau rheoli a sgiliau busnes cynaliadwy cryf.

 

Mae’r rhaglen Cyflymydd Busnes yn cynnig safonau damcaniaeth ac ymarfer y diwydiant, fel bod myfyrwyr yn ennill profiad gwerthfawr o gynllunio busnes a chyllid ynghyd â sut i reoli stiwdio gemau.  

 

PG finance banner Cymraeg

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
FfRhA Arian
BCS logo
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top