Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Adeiledd Awyrennau

MSc
Adeiledd Awyrennau

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Cewch ddarganfod y technegau a'r safonau sydd eu hangen i sicrhau addasrwydd i hedfan ar y cwrs pwrpasol hwn.

 

Mae'r galwadau ar gydrannau awyrennau'n dryf iawn, gan fod rhaid iddynt ddal y llwythi a diriannau eithafol y mae'r awyren yn destun iddynt, yn ogystal â safonau diogelwch llym. Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddysgu'r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i ddylunio cydrannau awyrennau, yn ogystal â deall y ddamcaniaeth sydd y tu ôl iddynt.

 

Mae’r elfennau a addysgir cyffredin o'r rhaglen yn cynnwys, deunyddiau datblygedig, dylunio,  dadansoddi diriant a dynameg hylifau, bydd ymgeiswyr yn defnyddio meddalwedd masnachol sydd ar flaen y gad sef CATIA V5, Abaqus a ANSYS.Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top