Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadura Affeithiol

MSc
Cyfrifiadura Affeithiol

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Trosolwg o'r rhaglen

Mae cyfrifiadura affeithiol yn llinyn cyffrous, aml-ddisgyblaethol o gyfrifiadura sy'n mynd i'r afael â sut y bydd cyfrifiaduron, a thechnolegau eraill, yn dod yn fwy rhyngweithiol ac effeithlon drwy gydnabod, ac ymateb i, emosiynau dynol.

 

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle unigryw i fod ar flaen y gad ym maes   technolegau deallus, emosiynol rhyngweithiol wrth iddynt ennill eu plwyf yn y diwydiant a'r farchnad dros  y 10 mlynedd nesaf. Gan ddefnyddio  technolegau newydd, megis Rhyngrwyd Pethau (IoT), dyfeisiau gwisgadwy a symudadwy, a Data Mawr, mae'r cwrs yn cyfuno damcaniaeth ac ymarfer, gan ei fod yn paratoi myfyrwyr i achub ar y cyfle i greu cyfrifiaduron arloesol sy'n bwerus, addasadwy, affeithiol ac ymatebol i'w defnyddwyr.

 

Yn y pen draw, gall cyfrifiadura affeithiol ddarparu ffordd i fodau dynol hidlo llawer o'r wybodaeth sydd yn eu boddi ar hyn o bryd a chyrraedd y  gwasanaethau a'r systemau sy'n iawn ar eu cyfer.

 

Mae awgrymiadau o'r sioe cyngor sgiliau Partneriaeth Tech yn dangos bod yna angen am 1 filiwn o swyddi yn yr economi ddigidol rhwng nawr a 2025 a bod 52% o'r busnesau digidol yn ei chael yn anodd ar hyn o bryd i lenwi swyddi gwag arbenigol.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top