There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.

Ymarfer Uwch yn y Gwasanaethau Dynol

MSc
Ymarfer Uwch yn y Gwasanaethau Dynol

BL Mynediad
2017
Hyd y Cwrs
3 Bl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
uniongyrchol

Trosolwg o'r rhaglen

Mae hon yn rhaglen arloesol sy'n seiliedig ar waith yr Athro Neil Thompson, arweinydd meddwl rhyngwladol uchel ei barch sy'n ysgrifennu, addysgu ac yn rhoi cyngor ar ystod eang o faterion lles cymdeithasol.  Oherwydd hyn mae'r rhaglen hon yn galluogi ymarferwyr mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, gwaith ieuenctid a chymuned, astudiaethau prawf, cwnsela a meysydd cysylltiedig mewn ymarfer proffesiynol i astudio ar-lein gyda'r Athro Neil Thompson, awdur blaenllaw yn y maes.

 

Mae ffocws y rhaglen ar ddatblygu uwch-ymarfer - hynny yw, galluogi ymarferwyr i fynd â'u gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd i lefel uwch er mwyn gwneud y mwyaf o (i) eu heffeithiolrwydd fel gweithwyr proffesiynol; a (ii) eu cyfleoedd gyrfa.

 

Mae'r rhaglen yn asio doethineb sydd wedi hen ennill ei blwyf gyda syniadau blaengar, gyda ffocws clir ar sut y gall y syniadau hynny gael eu defnyddio mewn ymarfer. Mae fforymau trafod ar-lein yn galluogi myfyrwyr i ymgysylltu â'r Athro Thompson, tiwtoriaid eraill a'u cyd-fyfyrwyr.

 

Mae natur amlddisgyblaethol y rhaglen yn galluogi myfyrwyr i nid yn unig gwerthfawrogi safbwyntiau grwpiau proffesiynol eraill, ond hefyd i ddysgu o'r safbwyntiau hynny drwy fod yn agored i ystod eang o fewnwelediadau.

 

Cyflwynir y cwrs hwn yn rhan-amser ac fe'i cyflwyni'n 100% ar-lein er mwyn rhoi hyblygrwydd ar gyfer astudio. Mae carfan 2016/17 yn cychwyn ym mis Ionawr (carfannau eraill yn cofrestru ym mis Medi wedi hynny).

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top