Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Clinigol Uwch

MSc
Ymarfer Clinigol Uwch

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
3 Bl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Byddwch yn ymestyn eich gwybodaeth a'ch sgiliau i lefelau uwch yn eich maes ymarfer arbenigol, drwy astudio modiwlau sydd wedi eu cynllunio i ddatblygu eich gallu i ymgymryd â rolau mewn ymarfer uwch..

 

Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol, ac yn datblygu mewnwelediad newydd sydd ar flaen y gad yn eich maes ymarfer uwch sy'n galluogi i hyrwyddo datblygu ymarfer (a gwybodaeth ymarfer) yn fwy strategol.

 

Nodweddion arbennig y rhaglen Meistr yw ei 600 awr o ymarfer a'i ffocws ar bedair colofn ymarfer uwch. Mae hyn yn golygu bod y rhaglen yn cynhyrchu ymarferwyr sy'n gallu meddwl ar lefel uchel mewn ymarfer, ond sydd hefyd yn seilio eu hymarfer gyda lefel uchel o ysgolheictod. Mae'r rhaglen felly yn cynnig cyfle o'r radd flaenaf ar gyfer dysgu ôl-gofrestru mewn ymarfer.

 

Byddwch yn cael cymorth gan fentor meddygol neu glinigol dros y ddwy flynedd a addysgir, sy'n nodwedd o werth ychwanegol yn y cwrs ymarfer clinigol uwch nad yw ar gaelmewn cwrs meistr traddodiadol.  Ar ben hyn, mae datblygu portffolio ymarfer dros yr elfennau o'r rhaglen a addysgir yn dangos gallu'r myfyriwr i weithredu ar lefel ymreolaethol mewn ymarfer, tra hefyd yn dangos y gallu i ystyried anghenion cymhleth eu cleifion/cleientiaid. Nid yw hyn fel arfer yn Tnodwedd o gwrs meistr traddodiadol, ac mae'n galluogi myfyrwyr i adolygu a chymhwyso gwybodaeth uwch mewn ymarfer fel rhan o'u rolau clinigol.

 

Er mwyn hwyluso hyn, mae gofyn bod gan ymgeiswyr y cwrs ymarfer clinigol uwch rôl cyfrifol mewn ymarfer ac i naill ai fod yn gweithio fel ymarferydd annibynnol, neu fod yn gallu sicrhau rôl ymarferydd uwch dan hyfforddiant.

 

Mae  tîm y rhaglen yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd Prifysgol ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddewis ymgeiswyr priodol ar gyfer y cwrs hwn drwy gyfweld ymgeiswyr.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top