GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ymarfer Clinigol Uwch

MSc
Ymarfer Clinigol Uwch

600 o oriau

o ddysgu ymarfer â ffocws ar bedair colofn ymarfer uwch


Cymorth

gan fentor meddygol neu glinigol drwy gydol y rhaglen


Arbenigol

Datblygwch wybodaeth feirniadol o'ch maes ymarfer


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Byddwch yn ymestyn eich gwybodaeth a'ch sgiliau i lefelau uwch yn eich maes ymarfer arbenigol, drwy astudio modiwlau sydd wedi eu cynllunio i ddatblygu eich gallu i ymgymryd â rolau mewn ymarfer uwch..

 

Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol, ac yn datblygu mewnwelediad newydd sydd ar flaen y gad yn eich maes ymarfer uwch sy'n galluogi i hyrwyddo datblygu ymarfer (a gwybodaeth ymarfer) yn fwy strategol.

 

Nodweddion arbennig y rhaglen Meistr yw ei 600 awr o ymarfer a'i ffocws ar bedair colofn ymarfer uwch. Mae hyn yn golygu bod y rhaglen yn cynhyrchu ymarferwyr sy'n gallu meddwl ar lefel uchel mewn ymarfer, ond sydd hefyd yn seilio eu hymarfer gyda lefel uchel o ysgolheictod. Mae'r rhaglen felly yn cynnig cyfle o'r radd flaenaf ar gyfer dysgu ôl-gofrestru mewn ymarfer.

 

Byddwch yn cael cymorth gan fentor meddygol neu glinigol dros y ddwy flynedd a addysgir, sy'n nodwedd o werth ychwanegol yn y cwrs ymarfer clinigol uwch nad yw ar gaelmewn cwrs meistr traddodiadol.  Ar ben hyn, mae datblygu portffolio ymarfer dros yr elfennau o'r rhaglen a addysgir yn dangos gallu'r myfyriwr i weithredu ar lefel ymreolaethol mewn ymarfer, tra hefyd yn dangos y gallu i ystyried anghenion cymhleth eu cleifion/cleientiaid. Nid yw hyn fel arfer yn Tnodwedd o gwrs meistr traddodiadol, ac mae'n galluogi myfyrwyr i adolygu a chymhwyso gwybodaeth uwch mewn ymarfer fel rhan o'u rolau clinigol.

 

Er mwyn hwyluso hyn, mae gofyn bod gan ymgeiswyr y cwrs ymarfer clinigol uwch rôl cyfrifol mewn ymarfer ac i naill ai fod yn gweithio fel ymarferydd annibynnol, neu fod yn gallu sicrhau rôl ymarferydd uwch dan hyfforddiant.

 

Mae  tîm y rhaglen yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd Prifysgol ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddewis ymgeiswyr priodol ar gyfer y cwrs hwn drwy gyfweld ymgeiswyr.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top