GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Clinigol Uwch

MSc
Ymarfer Clinigol Uwch

600 o oriau

o ddysgu ymarfer â ffocws ar bedair colofn ymarfer uwch


Cymorth

gan fentor meddygol neu glinigol drwy gydol y rhaglen


Arbenigol

Datblygwch wybodaeth feirniadol o'ch maes ymarfer


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Byddwch yn ymestyn eich gwybodaeth a'ch sgiliau i lefelau uwch yn eich maes ymarfer arbenigol, drwy astudio modiwlau sydd wedi eu cynllunio i ddatblygu eich gallu i ymgymryd â rolau mewn ymarfer uwch..

 

Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol, ac yn datblygu mewnwelediad newydd sydd ar flaen y gad yn eich maes ymarfer uwch sy'n galluogi i hyrwyddo datblygu ymarfer (a gwybodaeth ymarfer) yn fwy strategol.

 

Nodweddion arbennig y rhaglen Meistr yw ei 600 awr o ymarfer a'i ffocws ar bedair colofn ymarfer uwch. Mae hyn yn golygu bod y rhaglen yn cynhyrchu ymarferwyr sy'n gallu meddwl ar lefel uchel mewn ymarfer, ond sydd hefyd yn seilio eu hymarfer gyda lefel uchel o ysgolheictod. Mae'r rhaglen felly yn cynnig cyfle o'r radd flaenaf ar gyfer dysgu ôl-gofrestru mewn ymarfer.

 

Byddwch yn cael cymorth gan fentor meddygol neu glinigol dros y ddwy flynedd a addysgir, sy'n nodwedd o werth ychwanegol yn y cwrs ymarfer clinigol uwch nad yw ar gaelmewn cwrs meistr traddodiadol.  Ar ben hyn, mae datblygu portffolio ymarfer dros yr elfennau o'r rhaglen a addysgir yn dangos gallu'r myfyriwr i weithredu ar lefel ymreolaethol mewn ymarfer, tra hefyd yn dangos y gallu i ystyried anghenion cymhleth eu cleifion/cleientiaid. Nid yw hyn fel arfer yn Tnodwedd o gwrs meistr traddodiadol, ac mae'n galluogi myfyrwyr i adolygu a chymhwyso gwybodaeth uwch mewn ymarfer fel rhan o'u rolau clinigol.

 

Er mwyn hwyluso hyn, mae gofyn bod gan ymgeiswyr y cwrs ymarfer clinigol uwch rôl cyfrifol mewn ymarfer ac i naill ai fod yn gweithio fel ymarferydd annibynnol, neu fod yn gallu sicrhau rôl ymarferydd uwch dan hyfforddiant.

 

Mae  tîm y rhaglen yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd Prifysgol ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddewis ymgeiswyr priodol ar gyfer y cwrs hwn drwy gyfweld ymgeiswyr.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top