GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Seicoleg

MRes
Seicoleg

BL Mynediad: 2019 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

A ydych eisiau cyfle i ganolbwyntio ar faes ymchwil seicolegol sydd yn eich ysbrydoli? Oes gennych awydd datblygu’ch sgiliau ar gyfer swydd academaidd yn y dyfodol?

 

Mae cwrs Mhres Seicoleg Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig cyfle cyffrous i raddedigion datblygu eu sgiliau ymchwil, wrth astudio maes diddordeb o’ch dewis chi. Hefo cymorth goruchwyliwr ymchwil, bydd myfyrwyr cynllunio ac ymgymryd â phrosiect ymchwil ar bwnc sydd yn tanio’u diddordeb.

 

Mae’r cwrs yn hunangyfeiriol yn bennaf, wrth roi’r cyfle i ymchwilio pwnc yn drylwyr. Er hynny, mae’r cwrs yn cynnig dau fodiwl sydd wedi’u dysgu gan ddarlithwyr dros y flwyddyn academaidd. Mae’r rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai i helpu datblygu sgiliau ymchwil.

 

Byddwch yn cael eich cynorthwyo i ddatblygu’ch hunaniaeth ymchwilydd Lefel 7.  Cewch ddatblygu arbenigedd mewn maes ymholiad seicolegol ac i rannu gwybodaeth hefo’r gymuned ymchwil ac academaidd ehangach.

 

Byddai’r cwrs yn un delfrydol i’r rhai sydd eisiau mynd ymlaen i wneud MPhil neu PhD yn y dyfodol, a dilyn gyrfa academaidd. 

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top