GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gweinyddu Busnes

MBA
Gweinyddu Busnes

BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

MBA

MBA (Rhyngwladol)

MBA (Rheoli Asedau)

 

Mae cymhwyster MBA yn parhau i fod y cymhwyster blaenllaw ar gyfer myfyrwyr busnes ôl-raddedig sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth bynciol, adeiladu portffolio o sgiliau rheoli a gwella eu rhagolygon gyrfaol yn y dyfodol mewn byd gwaith cystadleuol sydd hefyd yn mynd yn fwyfwy byd-eang.

 

Mae'r gyfres MBA yn cynnwys tri llwybr (gweler uchod), pob un ohonynt yn cwmpasu tri phwnc craidd, sy'n rhoi'r sylfaen ar gyfer busnes llwyddiannus, sef strategaeth, cyllid ac arweinyddiaeth.

 

Yn ogystal, mae llwybrau opsiynol sy'n rhoi cyfleoedd i ddewis o, a chynnwys, ymarfer busnes trawswladol i adlewyrchu twf a datblygiad byd-eang a materion amgylcheddol, sydd ag amlygrwydd cynyddol mewn gweithdrefnau busnes ac adrodd corfforaethol.

 

Mae opsiynau eraill yn cynnwys y pwnc cymharol newydd Rheoli Asedau sy'n ymdrin â rheoli cylch bywyd asedau ac sy'n swyddogaeth allweddol wrth gynllunio a chynnal busnes llewyrchus. Mae risg yn fater hollbwysig wrth werthuso a gwneud penderfyniadau busnes a dyma opsiwn arall.  Yn olaf, mae'r opsiwn newid ac arloesi creadigol yn defnyddio ystod eang o ddulliau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer parhad, twf a pherthnasedd busnes i'r farchnad.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top