GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gweinyddu Busnes

MBA
Gweinyddu Busnes

BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

MBA

MBA (Rhyngwladol)

MBA (Rheoli Asedau)

 

Mae cymhwyster MBA yn parhau i fod y cymhwyster blaenllaw ar gyfer myfyrwyr busnes ôl-raddedig sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth bynciol, adeiladu portffolio o sgiliau rheoli a gwella eu rhagolygon gyrfaol yn y dyfodol mewn byd gwaith cystadleuol sydd hefyd yn mynd yn fwyfwy byd-eang.

 

Mae'r gyfres MBA yn cynnwys tri llwybr (gweler uchod), pob un ohonynt yn cwmpasu tri phwnc craidd, sy'n rhoi'r sylfaen ar gyfer busnes llwyddiannus, sef strategaeth, cyllid ac arweinyddiaeth.

 

MBA – Mae cymysgedd o fodylau busnes Meistr academaidd traddodiadol yn cynnwys Strategaeth, Cyllid, Marchnata a HRM sydd yn parhau i fod yn sylfaen ar gyfer rhaglen o’r fath. Mae'r llwybrau rhaglen yn cynnig modiwlau eraill, gan ddefnyddio ystod eang o ffynonellau gwybodaeth, sy'n adlewyrchu'r cyd-destun y mae'n ofynnol i sefydliad fasnachu ynddo. Y canlyniad yw rhagolwg busnes crwn sy'n rhoi cipolwg ar lywodraethu corfforaethol, pryderon amgylcheddol, marchnata a safbwyntiau HRM o fewn fframwaith o ymarfer myfyriol effeithiol a beirniadol.

MBA (Marchnata) - Mae cynnwys y llwybr marchnata yn arbennig o nodedig ac wedi'i wreiddio'n rhwydd o fewn y rhaglen. Mae'r strategaeth addysgu a dysgu drosfwaol yn cwmpasu materion busnes a marchnata cyfredol ynghyd â materion sy'n codi o fewn gweithleoedd y myfyrwyr os yw'n briodol. Mae hyn yn sicrhau bod y fframwaith triphlyg o sgiliau, meddylfryd a gwybodaeth yn gogwyddo tuag at y corff arbennig hwn o wybodaeth drwy gydol yr elfen a addysgir o'r rhaglen i fyfyrwyr sy'n ethol i ddilyn y llwybr hwn. Wrth symud ymlaen i'r llwybr traethawd, byddai disgwyliad clir y byddai cwestiynau ymchwil y myfyriwr yn canolbwyntio ar bwnc a fyddai'n elwa o ymchwil i farchnata.

MBA (HRM) - Yn yr un modd, mae llwybr HRM o berthnasedd cynyddol lle mae pobl yn Sylfaen economi fyd-eang sy'n ffynnu ac mae angen meddylfryd sy'n cael ei ategu gan ddealltwriaeth o arferion HRM lle mae gwybodaeth fusnes a sgiliau rheoli allweddol trosglwyddadwy yn bwysig. Yn ystod y modiwlau generig a addysgir, bydd myfyrwyr yn cael eu hannog a'u cynorthwyo i ddod â materion HRM i mewn i drafodaeth dosbarth fel rhagflaenydd i gynnwys a phwysleisio materion cyfredol yn eu haseiniadau. Wrth gyrraedd y cam traethawd, unwaith eto byddai disgwyliad clir y byddai myfyrwyr HRM yn seilio eu traethodau ar bwnc ymchwil sydd o berthnasedd rhyngwladol.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes ac felly gall ein myfyrwyr busnes ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb eDdysgu'r gymdeithas.  

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
BGA
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top