Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Gweithredol

MBA
Gweithredol

BL Mynediad
2017
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA) FL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
yn awr

Trosolwg o'r rhaglen

Mae MBA Gweithredol yn eich galluogi i adeiladu ar y profiad rydych eisoes wedi ei ennill drwy addysg a gwaith trwy ddatblygu eich sgiliau rheoli a'ch sgiliau entrepreneuraidd. Mae'r datblygiad hwn wedi'i wreiddio yn eich gwaith presennol, ond ar yr un pryd mae'n eich cyflwyno i arferion gorau a syniadau cyfredol ar raddfa fyd-eang. Mewn geiriau eraill, byddwch yn dysgu oddi wrth y gorau ac yn cael y cyfle i gysylltu'r wybodaeth hon â'ch busnes eich hun.

 

Mae yna nifer o resymau cryf dros astudio ar gyfer MBA Gweithredol. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn ymdrechu i wneud y gorau o'r manteision hyn drwy ein cysylltiadau agos â busnesau llwyddiannus ac ein pwyslais ar drin ein holl fyfyrwyr fel unigolion.

 

Felly, gallwch wir gyflawni eich potensial a gwneud gwahaniaeth drwy eich gyrfa. 

 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio yn arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol i'w galluogi i wneud y cwrs ar yr un pryd â gweithio mewn gyrfa heriol. Mae'n cynnig modiwlau byr, dwys a phenodol sy'n rhoi'r cydbwysedd cywir ichi o ddysgu ochr yn ochr â'ch swydd bresennol

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top