GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ymarfer Celf

MA
Ymarfer Celf

BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi dealltwriaeth ddofn i chi o'r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i weithio ar draws cyd-destunau creadigol, proffesiynol ac academaidd. Mae wedi'i anelu at y rhai sy'n dymuno datblygu a dyfnhau eu gwybodaeth a'u harbenigedd mewn arferion curadur a rheoli prosiectau creadigol.

Mae ymgysylltu dinesig wrth wraidd y rhaglen hon. Nid yn unig y mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i effeithio'n gadarnhaol ar eich cyflogadwyedd drwy roi sgiliau i chi ar gyfer fel curadur a chynhyrchu diwylliannol ond byddwch hefyd yn ymgysylltu â'r gymuned leol drwy sefydliadau diwylliannol lleol ffyniannus i ymgymryd â rhyngoriaethau, gwirfoddoli neu leoliadau prosiect a drefnwyd ymlaen llaw.

Cyflawnir yr addysgu drwy ymarfer wedi ei leoli. Mae gan y cwrs cysylltiadau cryf gydag orielau ac amgueddfeydd yng Ngogledd Cymru ac yn cynnig mewnwelediadau amhrisiadwy, gan gynnwys mynediad y tu ôl i’r llennu mewn orielau a chyfle i ddysgu gan staff curadu a gweithwyr celf broffesiynol

Gallwch gyfuno’ch astudiaethau gyda gwaith mewn amgueddfeydd, orielau masnachol, tai ocsiwn, stiwdios celf, cylchgronau, lleoedd amgen a sefydliadau ddim er elw.  

PG finance banner Cymraeg

Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top