GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ymarfer Celf

MA
Ymarfer Celf

BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Wrth i wasanaethau gael eu gwthio i'r gymuned i ysgafnhau'r pwysau ar ddarpariaeth gwasanaethau iechyd acíwt, mae artistiaid yn dod yn fwyfwy gwerthfawr i ddarparu gofal iechyd cymdeithasol.

Mae ein cwrs MA Y Celfyddydau mewn Iechyd yn cynnig ffordd arloesol o ateb yr her ddeuol o:

 

  • angen dod o hyd i atebion newydd a mwy brys i amrywiaeth o faterion iechyd cyhoeddus
  • sefydliadau celfyddydol a ariennir yn gyhoeddus sydd angen ymgysylltu â chynulleidfaoedd ehangach er mwyn goroesi

Mae ein cwrs, a gyd-gynhyrchwyd gyda chydgysylltydd Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a fydd yn gweithredu fel cynghorydd, hefyd yn cael mewnbwn gan ddau ymchwilydd celfyddydol profiadol mewn iechyd sydd â dylanwad ac arbenigedd cenedlaethol i ddarparu cyfeiriad strategol a llwyfan cenedlaethol ar gyfer y cwrs.

Ymhlith dim ond ychydig o gyrsiau a gynigir yn genedlaethol, mae ein cwrs yn cynnig MA sy'n seiliedig ar gelfyddyd amlwg wedi'i wreiddio mewn ymarfer celf gyda mannau stiwdio pwrpasol mewn ysgol gelf draddodiadol. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut mae gweithgareddau'r Celfyddydau mewn Iechyd yn ategu modelau biofeddygol o ofal iechyd drwy ddull cyfannol a 'chanolbwyntiodd yr unigolyn' o ymdrin ag ymyriadau a hwylusir drwy gelfyddyd (gan gynnwys celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, y celfyddydau perfformio, dylunio ac ati) a byddant yn elwa o'n cysylltiadau cryf â'r bwrdd iechyd lleol, swyddogion celf sirol lleol a sefydliadau'r trydydd sector ar gyfer lleoliadau effeithiol.

PG finance banner Cymraeg

Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top